GLB-Estafette 2: melkveehouder Joris Hanenberg

Deze zomer vragen we verschillende agrariërs naar hun ervaringen met het nieuwe GLB: wat is er veranderd, wat zou u graag anders zien? Met in deel 2:

Joris Hanenberg, melkveehouder in Oss

Naam: Joris Hanenberg, van VOF Hanenberg – Vogels, Oss
Bedrijf: Heeft samen met zijn ouders en broer een melkveebedrijf met 245 melkkoeien en 225 stuks jongvee. Het voer wordt verbouwd op 20 hectare maïsland en 20 hectare grasland.

Wat is er voor u veranderd door de hervorming van het GLB?

“Voor ons is er niet zo veel veranderd. Alleen de betaling is iets minder geworden. Omdat we maar veertig hectare grond in gebruik hebben is vergroening niet zo’n probleem. We maken geen gebruik van derogatie (de mogelijkheid om per hectare meer stikstof uit dierlijke mest te gebruiken), dus we zijn niet verplicht minimaal 80% grasland te hebben. Het was vooral zoeken naar voldoende tijdelijk grasland, omdat het grootste akkerbouwgewas maar 75% mag zijn.”

Hoe kijkt u aan tegen de vergroening?

“De vergroening vind ik nutteloos. Je ziet dat het echt een papieren tijger is geworden. Voor de boer geeft het veel extra lasten, maar voor natuur en milieu verandert er in feite niks. De verplichte vergroening gaat ten koste van de efficiëntie van je bodemgebruik. Terwijl we naar mijn mening daar juist naar zouden moeten streven: efficiënter gebruik van mineralen en meer gesloten kringlopen. Nu wordt er alleen goede grond uit productie genomen, onbegrijpelijk.”

Hoe zit het met de administratieve lasten?

“Er zijn meer regels en alles moet op papier worden vastgelegd. Het was een hele puzzel. Die administratie is alleen maar meer werk geworden. Uiteindelijk zal het wel wat wennen waardoor het makkelijker wordt, maar het blijft complexe materie. Er zijn ook nog maar weinig boeren die hun administratie zelf doen, veel gebeurt door adviseurs. Daardoor worden de lasten en de kosten ook weer groter.”

Wat is uw wens voor het GLB na 2020?

“Direct stoppen met alle betalingen, dan heb je ook geen regels meer, dat is het makkelijkste. Zolang andere boeren wel gebruik maken van de toeslagen, kunnen we zelf het geld niet laten liggen. Dan concurreren we onszelf uit de markt. Dat voelt als een gijzeling. Maar als geen enkel bedrijf toeslagen uit Brussel zou ontvangen, zijn we niet meer afhankelijk van Brussel. De marktprijs herstelt vanzelf mits het geleidelijk wordt afgeschaft.”

Geen zorgen om een goede melkprijs nu het melkquotum is afgeschaft?

“Ook wij zijn veel groter gegroeid, hoewel de grootste aanleiding was dat mijn broer ook in het bedrijf wilde. Deze prijs hoort bij deze toename. Uiteindelijk komt er wel evenwicht. Ik verwacht dat de melkprijs zich over 2 jaar wel gestabiliseerd heeft op een niveau waarmee wij ook een boterham kunnen verdienen.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *