GLB–Estafette 3: melkveehouder Lins Keijzers

Deze zomer vragen we verschillende agrariërs naar hun ervaringen met het nieuwe GLB: wat is er veranderd, wat zou u graag anders zien? Met in deel 3:

Lins Keijzers melkveehouder in Vlierden

Naam: Lins Keijzers, van V.O.F. Keijzers-Jacobs, Vlierden
Bedrijf: Heeft samen met zijn ouders een melkveebedrijf met 65 melkkoeien en 65 stuks jongvee. Het bedrijf heeft 28 hectare grond in gebruik, bestaande uit 20% maïs en 80% grasland.

Wat is er voor u veranderd door de hervorming van het GLB?

“Er is voor ons niet veel veranderd. De inkomenstoeslagen worden minder, maar ze worden langzaam afgebouwd dus dat heeft geen grote invloed. Omdat we meedoen aan de derogatie en verplicht zijn minimaal 80% grasland te bezitten, is onze vergroening ook meteen geregeld.”

Hoe zit het met de administratieve lasten?

“We leven in Nederland, dat zegt al genoeg. Als er al iets verandert, dan gaat dat nog jaren duren. De administratieve lasten zijn zeker niet omlaag gegaan, ik denk zelfs het omgekeerde.”

Wat is uw wens voor het GLB na 2020?

“De marktprijs van agrarische producten wordt door de wereld bepaald. Maar ook nog steeds deels door de inkomenstoeslagen. Ik vind dat het geld van de inkomenstoeslag in het product verwerkt moet worden. Dan krijg je ook veel meer en een betere marktwerking. Het potje geld dat we overhouden moeten we dan echt zinvol inzetten voor boeren. Investeer bijvoorbeeld in mestverwerking, zodat de kosten omlaag kunnen. Dit is ook belangrijk voor Nederland, anders gaan we achterlopen. We hebben nu de hoogste kwaliteit agrarische producten ter wereld, dat moeten we ook behouden. Stilstand is al achteruitgang, vind ik.

Het GLB kan dus voor een groot deel aan de kant. We moeten samen, als overheid en als boeren, kijken hoe we onze doelen kunnen halen. Denken vanuit die doelen en niet vanuit inkomenstoeslagen. Dan komt er ook een beweging op gang. Dus ook als het om vergroening gaat: als je als boer een redelijke vergoeding krijgt voor stikstofbindende gewassen, waarom zou je het dan niet doen? Een vergoeding voor iets dat je wilt stimuleren is goed, maar koppel het los van de inkomenstoeslagen. Voor innovatie geldt hetzelfde. En stimuleer dan niet alleen innovatie in de melkveehouderij en de akkerbouw, maar ook in de pluimveesector en varkenshouderij. Ook al lopen zij misschien voorop, het is belangrijk dat zij ook in die ontwikkeling mee kunnen blijven gaan.”

Hoe kijkt u naar afschaffing van het melkquotum?

“Positief. Maar minder positief ben ik over wat we er waarschijnlijk voor terugkrijgen, de fosfaatrechten. Dat is eigenlijk hetzelfde, en dat vind ik een teleurstelling. Veel melkveehouders investeren in productierechten, terwijl ze beter in innovatie zouden kunnen investeren. Als je kijkt wat we nu al doen met de verwerking van mineralen: als we nog beter worden, dan kunnen we gewoon  stoppen met dat fosfaatplafond. Want dit stimuleert niet echt om boer te worden, terwijl het verrekte mooi is.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *