GLB-estafette 6: melkveehouder Henk Eissen

Deze zomer vragen we verschillende agrariërs naar hun ervaringen met het nieuwe GLB: wat is er veranderd, wat zou u graag anders zien? Met in deel 6:

Henk Eissen melkveehouder in Gasselternijveenschemond

Naam: Henk Eissen van V.O.F. Eissen te Gasselternijveenschemond
Bedrijf: Het gehele bedrijf, bestaande uit een melkveehouderij en biovergassingsinstallatie, wordt gerund door Henk, zijn vrouw en twee zoons. Momenteel telt het bedrijf 230 melkkoeien exclusief bijbehorend jongvee. Er is 260 hectare grond in gebruik.

Wat is er voor u veranderd door de hervorming van het GLB?
“De grootste verandering was het verbouwen van een derde gewas. Hiervoor hebben we ons bouwplan moeten aanpassen en kwam het roulatiesysteem in de knoop. We zijn nu verplicht een voor ons onrendabel gewas te telen. Het eerste jaar hebben we grasland met klaver verbouwd maar dit bleek niet aan de eisen te voldoen. Dit jaar hebben we tarwe verbouwd en gebruikt als structuurrijk voer. Het land ligt nu echter vanaf augustus braak.”

“Daarnaast maken we gebruik van een vanggewas. Wij zijn nu aan het experimenteren met het zaaien van gras onder de maïs, hierdoor is het toch nog een beetje rendabel. We hebben hiervoor zelf een machine gemaakt die gras tussen de regels maïs zaait.”

Hoe is uw inkomenstoeslag veranderd?
“Ook bij ons zijn de inkomens uit de inkomsenstoeslag sterk gedaald. Dit resulteert in spanning zowel op bedrijfsniveau als ook psychisch: je moet je hele toekomstbeeld omgooien en dat kost een hoop energie. Vorig jaar was de prijs van de melk nog hoog, maar dit jaar ligt deze een stuk lager. De klap komt dit jaar dus extra hard aan. Deze inkomensachteruitgang zou opgevangen moeten worden bijvoorbeeld door een vrijstelling op aflossingen of zo iets dergelijks.”

Hoe zit het met de administratieve lasten?
“Ik doe alles zelf, ik heb veel tijd geïnvesteerd om alles uit te zoeken. Ik vind het leuk om te doen en kan hierdoor zelf de regie in handen houden. Vorig jaar was er nog veel onduidelijk, de contouren waren zichtbaar maar de details waren nog onbekend. Ik heb veel heen en weer gemaild met de RVO over onduidelijkheden, nu is het duidelijker.” Eraan gedacht een adviseur in te huren? “Nee, dit was voor mij geen optie, een adviseur kost meer per uur dan iemand die ik inhuur om het erf te vegen.”

Welke vragen hebt u nog naar aanleiding van de hervorming van het GLB?
“De onduidelijkheden zijn nu nog onbekend, alles is naar mijn eigen interpretatie duidelijk. Of dit ook echt het geval is, zal pas blijken als ik de toeslagen uitgekeerd krijg, deze heb ik nu nog niet ontvangen. Ik vind het wel erg belangrijk dat er bij een ‘overtreding’ wordt onderzocht waarom deze is gemaakt. Is het voortgekomen uit onduidelijkheden of puur opzet van de boer? Hierdoor kunnen de regelingen geoptimaliseerd worden.”

Wat is uw wens voor het GLB na 2020?
“In alle landen van de Europese Unie zouden dezelfde regels moeten gelden. We spelen allemaal op hetzelfde veld en dan moeten er ook overal dezelfde regels gelden, anders wordt het een rotzooi. Subsidies zoals in Frankrijk maken de spelregels onduidelijk. We zouden elkaar als collega’s moeten kunnen zien en zo behandelen. Door al die extra regels worden we elkaars concurrenten. Verder denk ik dat er in Nederland meer politiek draagvlak voor de agrarische sector zou moeten komen, zoals dat in Frankrijk en Spanje het geval is.”

 

Foto: bertknot, flickr.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *