GLB-estafette 5: melkveehouder Berend van Noord

Deze zomer vragen we verschillende agrariërs naar hun ervaringen met het nieuwe GLB: wat is er veranderd, wat zou u graag anders zien? Met in deel 5:

Berend van Noord, melkveehouder in Wijster

Naam: Berend van Noord van Mts. Van Noord – Goes te Wijster
Bedrijf: Het bedrijf, met een emissie arme stal volgens maatlat duurzame boerderij, telt momenteel 170 melkkoeien. Het jongvee is ondergebracht bij een opfokbedrijf. Er is 59 hectare grond in gebruik waarvan 9,5 hectare mais en 7,5 hectare beheerspacht, de rest is grasland.

Wat is er voor u veranderd door de hervorming van het GLB?
“De belangrijkste wijziging voor ons was de overstap van een toeslag gebaseerd op in het verleden verkregen ‘rechten’ naar een vaste toeslag per hectare. De melkpremie werd ooit ingesteld ter compensatie van de verlaging van de melkprijs als gevolg van handelsverdragen die vrij handelsverkeer met de wereldmarkt moesten initiëren. Iedereen werd dus naar ratio van zijn/haar geleverde hoeveelheid producten gecompenseerd voor de gevolgen van de gemaakte politieke afspraken. De intensieve bedrijven met een hoge productie per hectare kregen zo een hoge premie. Waarom dit nu zo nodig veranderd moet worden naar een vaste toeslag per hectare is mij niet duidelijk.”
“De andere wijziging is de vergroeningseis maar deze telt, voor zo ver ik weet, voor ons niet. We hebben meer dan 75% grasland en minder dan 30 hectare areaal bouwland. Dan voldoen we al aan de vergroeningseis, als ik het goed heb.”

Hoe is uw inkomenstoeslag veranderd?
“Het nieuwe GLB heeft grote negatieve gevolgen voor ons inkomen. De inkomenstoeslag wordt door de hervorming van het GLB nog verder verlaagd. Wij moeten ruim 1/3 van onze inkomenstoeslag inleveren. Feitelijk is de hervorming pure willekeur van de politiek, maar wij draaien voor de kosten op.”

Hoe zit het met de administratieve lasten?
“Het wordt zo langzamerhand ondoenlijk alle administratieve formulieren zelf in te vullen. Dit komt voort uit de noodzaak die men kennelijk heeft om steeds nieuwe regels en voorwaarden te verzinnen. Wat ik nodig heb is iemand met verstand van zaken die een en ander goed kan invullen zodat de schade zo beperkt mogelijk blijft. Ik ben genoodzaakt professionele hulp in te schakelen, dit kost geld waardoor én de administratieve lasten én de financiële lasten stijgen. Dat kost ons niet alleen meer geld, maar ook de gewone belastingbetaler omdat er steeds meer controlerende ambtenaren komen.”

Wat is uw wens voor het GLB na 2020?
“Bij (geleidelijke) afschaffing van de subsidies vervallen er een flink aantal administratieve lasten en kan er veel bespaard worden op controle systemen. Hier worden wij èn de belastingbetaler vrolijk van. Op dit moment wordt er feitelijk inkomenspolitiek gevoerd via het GLB. Namelijk diegene die de meeste belasting betalen, dragen extra bij aan dit subsidiestelsel, en betalen dus in feite ook het meeste voor zijn/haar voedsel. Echter krijgt de landbouw het stempel opgedrukt van ‘subsidievreters’. Als iedereen de echte kostprijs van het voedsel betaald kan dat aspect ook van tafel worden geveegd.”
“Het liefste zie ik een landbouwsysteem dat het zonder subsidies in welke vorm dan ook zou kunnen doen. Dat kan volgens mij als de consument een eerlijke prijs betaald voor onze producten. De vrije markt mag van mij zijn werk doen maar dan moet het speelveld daar qua regelgeving en ondersteuning van de landbouw wereldwijd op afgestemd worden. Dat is waarschijnlijk een utopie waardoor ik vrees dat we nog in lengte van dagen aan een GLB vast blijven zitten.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *