GLB-geld voor waterdoelen ook voor agromilieu en klimaat

20 miljoen euro heeft Nederland in de eerste pijler van het GLB gereserveerd voor internationale waterdoelen, provincies en waterschappen leggen daar samen nog eens 20 miljoen bij. Het totale bedrag zal worden bestemd voor maatregelen op het boerenbedrijf die bijdragen aan de verbetering van de waterkwaliteit. Daarbij zal ook gebruik gemaakt worden van agromilieu- en klimaatverbintenissen.

Dat schrijft staatssecretaris Dijksma aan de vier pilotcollectieven. Noardlike Fryske Wâlden, ANOG, Water, Land & Dijken en WCL Winterswijk hadden de staatssecretaris per brief gevraagd waarom bij de invulling van de 20 miljoen euro voor internationale waterdoelen het agrarisch natuurbeheer niet meer voorkomt.

De vier collectieven vroegen in dezelfde brief aandacht voor het belang van een steviger vergroening van het GLB en een betere afstemming tussen vergroening en agrarisch natuurbeheer. Zij deden daartoe ook een viertal voorstellen.

Dijksma laat weten dat ze de voorstellen van de organisaties heeft betrokken bij haar brief over Aansluiting vergroening GLB en agrarisch natuur- en landschapsbeheer in december. Verder laat zij weten dat het ministerie van Economische Zaken begin 2015 samen met de provincies een bijeenkomst over het onderwerp zal organiseren.

Lees de brief (pdf) >>

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *