GLB in de praktijk voor Christiaan van Dalfsen, melkveehouder in Staphorst

In de GLB-tour (2010) en de GLB-tour revisited (2012) bezochten we zes agrarische ondernemers om te praten over (de mogelijke gevolgen van) het nieuwe GLB. Onder hen Christiaan van Dalfsen en zijn ouders. Hoe staat het er in het najaar van 2014 voor?

In het natuurgebied Olde Maten zit de melkveehouderij van de familie Van Dalfsen. De maatschap wordt gerund door Christiaan en zijn ouders. De stal biedt plek aan ruim honderd koeien, er is een recreatieve tak met een groepsaccommodatie en Bed & Breakfast en er worden rondleidingen verzorgd. De maatschap gaat er met het nieuwe GLB een beetje op vooruit.

De vooruitzichten zijn positief?

“Eigenlijk verandert er voor ons niet heel veel. Wij hebben 100% grasland, dat betekent dat we geen extra maatregelen hoeven nemen om aan de vergroeningsverplichting te voldoen. En de komende jaren zit er zelfs een lichte stijging in onze bedrijfstoeslag. Daardoor heb ik geen negatief beeld van het nieuwe beleid. Maar dat is vanuit financieel oogpunt. Want ik had gehoopt dat het met het nieuwe beleid voor bedrijven ook interessant zou worden om bijvoorbeeld aan verbetering van biodiversiteit te werken. In de huidige opbouw van het GLB-toeslagensysteem ontbreekt een financiële prikkel, een vergoeding, voor extra’s als bijvoorbeeld akkerranden. Dit geldt dan met name voor een melkveehouder met een klein aandeel maïsland.”

Je zit in een maatschap met je ouders. Kom je nog in aanmerking voor de jonge boerenregeling?

“Ja, daar kom ik nog voor in aanmerking. En daar mag je blij mee zijn. In ons geval gaat het om een paar tientjes per hectare, een paar duizend euro per jaar. Het is goed dat de regeling nu ook voor jonge boeren in een maatschap geldt. Voorheen was er een regeling alleen voor boeren direct na bedrijfsovername. Maar er zijn heel veel jonge boeren die net als ik eerst een hele tijd met hun ouders in een maatschap zitten. Nee, ik denk niet dat dit voor jongeren de duw in de rug is om een bedrijf over te nemen. Maar het is wel prettig.”

De financiële situatie ziet er goed uit dus. Zijn er nog ontwikkelingsplannen?

“We zijn met een kleine uitbreiding bezig en gaan langzaam naar ongeveer 110 koeien. Maar net als de meeste bedrijven zitten we aan grenzen wat betreft mest en voer. Bovendien hebben we hier in de regio te maken met de Natuurbeschermingswet. De mogelijkheden binnen de grenzen van die wet zijn maar beperkt. En we hebben ook niet de ambitie om veel groter te groeien, we hebben nu een gezonde bedrijfsvoering.

Hoewel groei geen eenvoudig doel is in een Natura2000-gebied, is het overigens wel een belangrijk middel om je bedrijf te blijven voortzetten. Maar er zijn daarnaast ook andere vormen van bedrijfsontwikkeling, zoals het verbeteren van stallen of veranderen van de infrastructuur rondom percelen.“

Vergroenen hoeven jullie niet, maar je bent wel actief binnen een ANV. Hoe zit het in jullie regio?

“Het gekke is dat ik er zelfs met mijn werk bij de ANV niet heel veel over kan zeggen. In akkerbouwgebieden zijn de maatregelen veel duidelijker, maar hier met al die melkveehouders speelt de vergroening weinig. Binnen ons bedrijf gaan we niets anders doen. En dat geldt ook voor de ANV: er komt geen extra inzet op pijler 1.”

Hoe is dat voor pijler 2?

“Daar zijn we wel druk mee. We zijn nu bezig om met andere ANV’s een collectief te vormen voor het agrarisch natuurbeheer in 2016. De structuur daarvoor zijn we nu aan het organiseren. Wat ik ervan verwacht? Ik denk dat de omvang van het agrarisch natuurbeheer niet toe gaat nemen, helaas. Er gaat veel geld in om, maar het beschikbare budget wordt wel minder. We kunnen dan netto minder boeren bedienen. Maar ik ben ervan overtuigd dat de kwaliteit straks beter wordt. Daar zit nu echt de aandacht op, dat het beheergeld daar terecht komt waar het nuttig is.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *