GLB in de praktijk voor Harmannus Begeman, akkerbouwer in de Veenkoloniën

In de GLB-tour (2010) en de GLB-tour revisited (2012) bezochten we zes agrarische ondernemers om te praten over (de mogelijke gevolgen van) het nieuwe GLB. Onder hen Harmannus Begeman. Hoe staat het er in het najaar van 2014 voor?

In Nieuwe Pekela runt Harmannus Begeman een akkerbouwbedrijf van 127 hectare met aardappelen, bieten, granen, cichorei en sinds kort uien. Harmannus moet onder het nieuwe beleid de helft van zijn steun inleveren.

In 2012 gaf de GLB-check voor u een halvering van de inkomenssteun. Hoe ziet het er nu uit?

“Dat is wel ongeveer waarheid geworden. Het bedrag van toen is ongeveer gehalveerd, en dat is inclusief vergroeningspremie. Als ik dus niet aan de vergroeningseisen zou voldoen, is dat nog minder.”

Heeft u de akkerranden nog?

“Ja, die heb ik nog. Maar die laat ik waarschijnlijk niet voor de vergroening meetellen, want dan moet ik de huidige vergoeding weer inleveren omdat dubbele betaling niet mag. En met groenbemesters kan ik ook aan de vergroeningseisen voldoen. Groenbemesters had ik al. Er komen wel wat randvoorwaarden bij, maar al met al vind ik het dan goed te doen zonder al te veel extra aanpassingen.”

Hoe kijkt u aan tegen de vergroening van het GLB?

“Ik vind het vreemd in die zin dat ik me geen enkele andere bedrijfstak voor kan stellen die maatschappelijke diensten moet leveren in ruil voor Europese subsidie. Het is vreemd dat agrariërs zich moeten bewijzen. De burger wil dit of dat, wordt gezegd, maar het is puur een politieke kwestie. Ik zie ook niet in waarom het de afgelopen twintig jaar niet goed was. Het verbouwen van graan heeft ook zijn charme. En als de vergoedingen kloppen, kiest de boer wel voor het gewas dat bij ‘m past. Dat kan ook een akkerrand zijn.”

Gaat u de bedrijfsvoering nog aanpassen om het gat in de toeslagrechten op te vangen?

“Ik kijk wel naar andere gewassen. We zijn een jaar of vier geleden voorzichtig begonnen met uienteelt. Dat is eigenlijk nieuw voor dit gebied, maar het wil best. Je moet het alleen leren. En verder is het puur marktwerking: de ene keer is het top, de andere keer flop. We proberen daarom wat dingen uit, werken wat dynamischer: risicospreiding. En we focussen wat meer op kwaliteit en kwantiteit, opbrengstverhoging en kostenreductie. Vooral opbrengstverhoging, daar zitten we wat meer bovenop. Ik heb wel vertrouwen in de toekomst. Of dat door het GLB komt? Vooral door mijn eigen beleid. Ik denk dat we wel innovatief genoeg zijn om het hoofd boven water te houden. En het lijkt erop dat er straks ook een bedrijfsopvolger is, dat maakt het extra motiverend.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *