GLB in de praktijk voor Jouke Huitema, intensieve melkveehouder in Witmarsum

In de GLB-tour (2010) en de GLB-tour revisited (2012) bezochten we zes agrarische ondernemers om te praten over (de mogelijke gevolgen van) het nieuwe GLB. Onder hen Harmannus Begeman. Hoe staat het er in het najaar van 2014 voor?

Jouke Huitema heeft samen met zijn ouders een melkveehouderij in Friesland: 100 koeien en 40 hectare grond, waarvan 6 hectare maïs. Agrarisch natuurbeheer is in dit deel van Friesland nauwelijks aan de orde. Met het nieuwe GLB moet de familie de komende jaren fors inleveren.

Hoe pakt het nieuwe GLB voor jullie uit?

“In principe ontvangen we in 2019 nog maar de helft van de huidige toeslagrechten, vanwege de flat rate. En we zitten in een wit gebied, er vindt hier nauwelijks agrarisch natuurbeheer plaats. We ontvangen dus alleen de basis, en gaan van €29.000 naar €14.000 inkomenstoeslag. Dat is een flinke daling inderdaad.”

Biedt het einde van de melkquota nog mogelijkheden?

“Groei staat bij elke boer op de planning, ook bij ons. Maar onze plannen zijn nog weinig concreet. Want groei heeft een optimum, en het moet wel wat opleveren. De huidige bedrijfsgebouwen zitten vol en uitbreiding levert ons daarom op korte termijn te weinig op. Bovendien wil ik het bedrijf straks ook alleen kunnen blijven runnen. We hebben nu 100 koeien, 150 is dan wel het maximum. Met onze grond komen we wat betreft ruwvoer nu net rond. En we moeten nu al mest op land buiten het bedrijf uitrijden. Met het fosfaatplafond wordt dat straks alleen nog maar strenger. Groei is momenteel dus niet aan de orde. De komende jaren verwachten we wel een lastenverlaging, met name bij de bank. Aflossen lijkt nu de beste optie. Dit versterkt onze financiële positie en zo hopen we de kostprijs te drukken.”

En de vergroening?

“We hebben 6 hectare maïs, maar als melkveehouder met minstens 75% grasland hoeven we niet aan de vergroeningseisen voor akkerbouw te voldoen. En qua natuurbeheer is hier niets mogelijk. We hebben wel een vergunning voor een vrijloopstal, maar het is lastig te bekijken wat precies valt onder duurzaamheidsaspecten in het nieuwe GLB. Ik heb me daar ook nog niet dusdanig in verdiept. Die vrijloopstal willen we echt gaan bouwen uit eigen overtuiging, maar als het een extraatje op kan leveren vanuit het nieuwe GLB, dan zou dat mooi zijn.”

Hoe kijk je aan tegen vergroening van de landbouw?

“Het is een goede ontwikkeling. Het is een beetje krom dat boeren die iets extra’s doen voor de maatschappij, dezelfde premie ontvangen als collega’s. En geld is nou eenmaal vaak een drijfveer, dat geldt eigenlijk voor alle boeren, ook al doet een deel iets extra’s uit eigen overtuiging.
Maar ik vind het te makkelijk om heel Nederland over één kam te scheren. Sommige gebieden lenen zich heel goed voor vergroening en natuurbeheer. Maar hier in Friesland is de landbouwgrond goed. De grond is eigenlijk te duur om uit productie te nemen. Aan de andere kant kun je ook zeggen dat het in deze gebieden het makkelijkst is om als boer je inkomen te verdienen, dan kan er ook wel een stukje grond voor vergroening vanaf. Het is een hele moeilijke discussie. Maar enige differentiatie zou denk ik wel op zijn plaats zijn.”

Je bent een ‘jonge boer’. Wat maakt de jonge boerenregeling voor verschil?

“De jonge boerenregeling is een leuke bijkomstigheid, een hele positieve ontwikkeling. Het komt er in deze tijd toch op neer dat ouders een groot gedeelte van hun bedrijf aan hun kinderen moeten schenken omdat het niet meer te financieren is. Dat is eigenlijk al jaren zo. Maar door het vervallen van het melkquotum vervalt straks ook nog de zekerheid van een inkomen, omdat de melkprijzen veel meer zullen gaan fluctueren. Dat is lastig. Ik denk niet dat de jonge boerenregeling jonge boeren over de streep trekt om het bedrijf van hun ouders over te nemen, maar het is dan wel een steuntje in de rug.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *