‘GLB inzetten voor realisering VN-doelen’

Het GLB kan zeker een rol spelen bij de verwezenlijking van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de VN. Dat schrijft LNV-minister Carola Schouten aan de Tweede Kamer.

Carola Schouten, minister LNV

Op verzoek van de Kamer heeft het ministerie eerder dit jaar een workshop georganiseerd voor betrokken wetenschappers. Gedebatteerd is over de aanknopingspunten die het GLB biedt om de VN-doelen te realiseren.

Aanknopingspunten

Die aanknopingspunten zijn er wel degelijk. Volgens de wetenschappers kan het GLB een rol spelen bij de realisering van zeker vijf NN-doelen. Het gaat om SDG 2 (uitbannen honger/bevordering duurzame landbouw), SDG 6 (duurzaam waterbeheer), SDG 12 (duurzame voedselproductie en –consumptie), SDG 13 (klimaatadaptatie) en SDG 15 (bescherming biodiversiteit).

Doelvoorschriften

Met instemming meldt minister Schouten dat de wetenschappers voorstander zijn van doelvoorschriften in plaats van middelvoorschriften. Zij pleiten ook voor een meer nationale invulling van het landbouwbeleid. Volgens Schouten sluit deze opvatting aan bij de jongste voorstellen van de Europese Commissie over het GLB 2021 – 2027.

Gedrag consumenten

Op de workshop is ook besproken hoe het GLB het gedrag van consumenten kan beïnvloeden in de richting van een meer gezonde en duurzame voeding. Het concept True Pricing kan hierbij volgens de deelnemers een goed instrument zijn om consumenten duurzame keuzes te laten maken bij de aankoop van voedsel.

LNV-minister Schouten meldt aan de Kamer dat zij de uitkomsten van de workshop betrekt bij haar reactie op de wetvoorstellen voor het nieuwe GLB. Die worden eind mei verwacht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *