‘GLB moet anders gefinancierd’

Momenteel wordt gewerkt aan vereenvoudiging van het GLB. Maar een radicale verandering in de manier van financieren is wat het GLB echt nodig heeft, vinden sommigen.

Zo vindt Samuel Féret (denktank Groep van Brugge) dat het huidige pakket te veel ruimte aan lidstaten geeft. Er zou een grotere financiële toerekenbaarheid moet komen, en het GLB zou meer in lijn moeten zijn met de EU-ambities om de wereldwijde leider te zijn in onderzoek, innovatie en duurzaamheid.

Meer inzetten op pijler 2

Om dat te bereiken zou een grotere nadruk gelegd moeten worden op het plattelandsontwikkelingsprogramma, pijler 2, vindt Féret. Pijler 2 wordt nu betaald door een cofinanciering van de nationale overheid en de EU. Het budget is minder dan een derde van het eerste pijler-budget. Volgens Féret is pijler 2 een slimmere manier om in de toekomst te investeren dan pijler 1, de directe inkomensondersteuning. Pijler 2-projecten zijn meer resultaatgericht.

Cofinanciering beide pijlers

Een Oostenrijkse wetenschapper vindt dat nationale overheden de kosten van beide pijlers zouden moeten delen. Door verschillende niveaus van cofinanciering te accepteren, kunnen lidstaten zelf hun pijler 1-betalingen bepalen. Dat geeft lidstaten meer flexibiliteit om aan hun individuele behoeften te voldoen. Bovendien maakt het de disbalans kleiner in wat een lidstaat betaalt en ontvangt (rijke landen profiteren nu relatief meer) en voorkomt het dat lidstaten zoveel mogelijk financiering proberen binnen te halen tegen de minste kosten.

Lees het hele bericht op euractiv.com >

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *