‘GLB moet duurzame initiatieven stimuleren’

Initiatieven en projecten van Nederlandse boeren om hun bedrijfsvoering te verduurzamen, moeten een plek krijgen in het GLB 2020 – 2026. Dat vindt melkveehouder Eline Vedder. “Het is belangrijk dat het GLB boeren in staat stelt om aan de veranderde maatschappelijke wensen te voldoen.”

Eline Vedder
Eline Vedder

Eline Vedder heeft samen met haar partner een melkveebedrijf in het Drentse Ruinerwold. Zij is tevens voorzitter van LTO-afdeling Zuidwest-Drenthe en lid van de ledenraad van de zuivelcoöperatie FrieslandCampina.

Citizen’s dialogue

Onlangs nam zij deel aan de zogeheten Citizen’s Dialogue met EU-landbouwcommissaris Phil Hogan en landbouwminister Carola Schouten over het GLB. Vedder was een van de agrarische ondernemers die in debat gingen met Hogan en Schouten.

Verdere verduurzaming van de melkveehouderij is een must, zegt Vedder. “Toch is het GLB in essentie nog gericht op efficiëncy-verbetering en opbrengstverhoging. Consumenten stellen andere eisen aan de landbouw dan dertig jaar geleden. Het nieuwe GLB moet boeren stimuleren om aan die nieuwe eisen te voldoen.”

Duurzame zuivelketen

Volgens Vedder zijn veel Nederlandse melkveehouders al druk bezig om hun bedrijfsvoering te verduurzamen. “De Duurzame Zuivelketen van de Nederlandse Zuivel Organisatie en het kwaliteitsprogramma Focus Planet van FrieslandCampina zijn voorbeelden van initiatieven die aanslaan in de sector. Het zou mooi zijn als zulke initiatieven vanuit het GLB een extra stimulans krijgen.“

Verschillen tussen lidstaten

Vedder pleit ervoor dat de afzonderlijke lidstaten de kans krijgen om hun eigen systematiek te ontwikkelen bij de invulling van het GLB als het gaat om de aansluiting bij de wensen van de samenleving. “De verschillen in productieomstandigheden tussen Nederland, Spanje en Finland zijn enorm. Wat mij betreft worden de doelen in Brussel vastgesteld en bepalen de lidstaten hoe die doelen worden bereikt.”

Positief over dialoog

Zij kijkt positief terug op de dialoog met beide bewindslieden. “Landbouwcommissaris Hogan liet blijken dat hij de lidstaten meer invloed wil geven in het GLB. Zeker waar het gaat om de aansluiting van het GLB bij de samenleving. Tijdens de Citizen’s Dialogue in Den Haag heeft hij van verschillende kanten gehoord dat agrarisch Nederland ook op die lijn zit. Ik ben wel benieuwd hoe dit verder wordt uitgewerkt. Voorlopig zeg ik: eerst zien dan geloven.”

Eén reactie op “‘GLB moet duurzame initiatieven stimuleren’”

  • Ik vind dat de glb primair naar de landbouwbedrijven moet blijven gaan. Niet naar landschaps verbetering. Geen herverdeling op basis van idiologie. Vanuit de politiek word het ons niet gegund dus laat hen aub niet met een eventuele herverdeling bemoeien.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *