Internetconsultatie GLB na 2020

In het voorjaar van 2015 beginnen we alweer aan de gedachtevorming over het GLB na 2020. Het ministerie van EZ wil graag goed voorbereid zijn op formele en informele discussies over het GLB en heeft onderzoekers van LEI en Alterra gevraagd een schets van het GLB na 2020 te maken. Voorafgaand daaraan vond via deze website een internetconsultatie plaats. 

Voorafgaand publiceerden zij de blog ‘Wat als… Het GLB na 2020, hoe zou het volgens u ook kunnen?‘, waarin zij diverse vragen opwierpen. Mensen konden reageren met hun ideeën en wensen voor het nieuwe GLB, zowel aanscherpingen van het huidige beleid als ideeën voor een heel andere koers. Mede op basis van deze inbreng maken zij een schets van het GLB na 2020 waarin zij diverse ontwikkelrichtingen verkennen, met de voors en tegens. Het rapport is één van de inputs die het ministerie van EZ zal gebruiken in de EU-brede discussies over de invulling van het GLB na 2020.

Alle blogs en reacties n.a.v. de consultatie >>