GLB op aantal punten eenvoudiger

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid blijft volgend jaar in de basis vooralsnog zoals het is. Een aantal regels (waaronder die voor directe betalingen) wordt vereenvoudigd. Voorstellen voor vereenvoudiging van de vergroening komen pas in 2016 en kunnen niet eerder dan 2017 ingaan. Dat werd duidelijk tijdens de Landbouwraad op 16 november.

Wat verder ter tafel kwam:

  • Er komen in 2016 minder fysieke controles bij de Gecombineerde opgave als het foutpercentage bij lidstaten lager is dan 2 procent.
  • Boeren en tuinders krijgen meer ruimte om projectvoorstellen te doen als het om de ontwikkeling van het platteland gaat (pijler 2).
  • De steun aan jonge boeren kan gerichter worden ingevuld: lidstaten krijgen meer mogelijkheden om de steun aan agrarische ondernemers onder de 41 jaar te beperken tot jonge boeren die daadwerkelijk zeggenschap hebben over het bedrijf.
  • Veel landen willen structurele maatregelen om de marktpositie van de agrarische sector te verbeteren. Zij willen weer toegang tot Rusland, met name voor varkensvlees.
  • De private opslagsteun voor varkensvlees wordt waarschijnlijk van kracht vanaf begin januari.
  • Een aantal lidstaten pleitte voor een zachte landing van het suikerquotum, dat op 1 oktober 2017 eindigt.

Bron: nieuweoogst.nu

Een uitgebreid verslag vindt u ook op consilium.europa.eu >

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *