‘GLB prima inzetbaar voor kringlooplandbouw’

Het nieuwe GLB (2021 – 2027) kan prima worden ingezet om een transitie in de agrarische sector te bewerkstelligen richting kringlooplandbouw. Dat blijkt uit het advies van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) aan LNV-minister Schouten. Vooral de nieuwe eco-regelingen bieden een goede mogelijkheid.

Jan Jaap de Graeff
Jan Jaap de Graeff, voorzitter RLI

De minister vroeg RLI om advies hoe het GLB vanaf 2021 kan worden benut om boeren en tuinders te stimuleren in kringlopen te werken.

GLB-regelingen periodiek aanpassen

RLI pleit voor een dynamische opzet van het Nationaal Strategisch Plan, het plan waarin Nederland aangeeft hoe het GLB in de periode 2021 – 2027 wordt uitgevoerd. De Raad adviseert om GLB-regelingen en –betalingen periodiek aan te passen aan “voortschrijdend inzicht en aan een voortgaande ontwikkeling richting kringlooplandbouw”.
Vooral de nieuwe eco-regelingen in de eerste pijler vindt de Raad perspectiefvol om in te zetten. Deze regelingen kunnen namelijk worden aangeboden met een variatie die aansluit op de diversiteit van bedrijfstypen en ondernemersstijlen in de Nederlandse landbouw.

Puntensysteem ontwikkelen

Logo rliDe Raad adviseert een puntensysteem te ontwikkelen, op basis van kritische prestatie-indicatoren die de essentie van kringlooplandbouw weerspiegelen. De minimumeisen moeten dan stap voor stap worden aangescherpt. Het puntensysteem kan voor meer doelen worden gebruikt, zoals duurzaamheidsprogramma’s in agrarische ketens en keurmerken.

Aanbevelingen op een rij

Samengevat luiden de aanbevelingen aan minister Schouten:

  • Besteed een groeiend deel van het budget uit pijler 1 aan eco-regelingen.
  • Gebruik het GLB-budget uit pijler 2 mede voor initiatieven die dienen als kraamkamer voor de eco-regelingen in pijler 1.
  • Zet 30% van het budget uit pijler 1 voor eco-regelingen en hoog die op, stap voor stap.
  • Sluit de eco-regelingen aan op private duurzaamheidsprogramma’s en leg de toetsing neer bij een onafhankelijke organisatie.
  • Maak bij de uitvoering van de eco-regelingen gebruik van een puntensysteem met prestatieindicatoren.
  • Met dat puntensysteem kunnen boeren dan kiezen voor een ‘lichte’ of ‘zware’ regeling, passend bij hun bedrijfsvoering.
  • Zorg voor een goed landbouwkennissysteem. Daarbij staan voorop: uitvoeren van experimenten, uitwisselen van ervaringen en onafhankelijke advisering aan boeren.
  • Hevel een substantieel bedrag uit pijler 1 over naar pijler 2. En zorg ervoor dat het budget in pijler 2 dan voldoende is om innovaties op het gebied van klimaat en sluiten van kringlopen te ondersteunen.

Meer info: Advies van RLI over inzet van GLB voor kringlooplandbouw

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *