GLB-subsidies uitgelegd

Europese landbouwsubsidies zijn een omstreden onderwerp. Boerderij zet op een rij hoe de vork in de steel zit.

De Nederlandse agrarische sector kreeg in 2014 € 951 miljoen aan landbouwsubsidies uitgekeerd. Hoewel dit al € 37 miljoen minder is dan in 2013, blijven landbouwsubsidies altijd een omstreden onderwerp. Mensen vragen zich af waarom boeren wel subsidie krijgen en de bakker niet.

Vergelijking met andere sectoren

Het ministerie maakt daarom de vergelijking van de kosten van het GLB met andere sectoren. Zo zijn de jaarlijkse uitgaven op rijksniveau aan kinderopvang € 2,4 miljard, kost de nationale politie € 5,2 miljard en kost de studiefinanciering € 4,2 miljard.

Dat zijn veelvouden van de bijna € 1 miljard voor het landbouwbeleid. Hiervan wordt € 837,1 miljoen uitgegeven aan voedzaam en veilig voedsel en een stabiele voedselproductie. € 7,7 miljoen wordt uitgegeven aan het verduurzamen van de landbouw door verbetering van milieu, klimaat en dierenwelzijn. € 28,6 miljoen van het budget is gereserveerd voor behoud van een divers landschap en natuur.

Toekomst

De betalingen via het GLB de afgelopen vijf jaar met 6,5 procent gedaald van € 1,02 miljard in 2010 naar € 951,1 miljoen in 2014. De betalingen aan Nederland zullen verder dalen: de Europese doelstelling is om tot een gelijke premie te komen voor alle boeren in Europa, en Nederlandse boeren horen nu bij de grootste ontvangers. Daar tegenover staat dat staatssecretaris Dijksma heeft toegezegd het budget voor het plattelandsbeleid alleen te richten op de ontwikkeling van de agrarische sector. Om draagvlak te houden voor het uitgeven van belastinggeld aan steun aan boeren, zijn de vergroeningseisen ingesteld.

Het EU-landbouwbudget is tot 2020 vastgesteld op € 373 miljard. Nederland zal ruim € 6 miljard ontvangen, waarvan € 5,4 miljard aan directe betalingen.

Lees het hele artikel op boerderij.nl >>

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *