GLB-tour

In 2010, in de aanloop naar het GLB, zijn zijn Stichting Natuur en Milieu (SNM) en LTO onder begeleiding Netwerk Platteland op ‘GLB-tour’ geweest, om te weten te komen wat verandering van het GLB op bedrijfsniveau zou kunnen betekenen. Ook daarna hebben we deze boeren gevolgd, in 2012 zijn deze zelfde boeren nogmaals bezocht (zie blogs 2012). Eind 2014 hebben we nogmaals contact gezocht, om te horen wat er daadwerkelijk veranderd is en hoe ze nu tegen het GLB en hun bedrijf aankijken (zie blogs 2014).

GLB-tour 2010

Op zes bedrijven besprak een deskundigenpanel hoe een nieuw GLB-beleid voor dat bedrijf uit zou pakken. Voor de discussie zijn we daarbij uitgegaan van een Europese basispremie van 250 euro per hectare. Het gesprek op de bedrijven heeft zich toegespitst op de vraag wat er bedrijfseconomisch verandert voor het bedrijf, hoe de ondernemer denkt daarop te anticiperen en welke kansen het leveren van maatschappelijke diensten daarbij mogelijk biedt.

De GLB tour bracht ons bij een melkveehouder nabij Staphorst, een akkerbouwer uit Nieuwe Pekela, een melkveehouder uit de Beemster, een kalverhouder uit Heusden, een melkveehouder uit Witmarsum en akkerbouwer uit Dronten. Duidelijk werd dat de verwachte veranderingen binnen het GLB gevolgen heeft voor veel boerenbedrijven, maar ook dat het per bedrijf verschillend uit zal pakken.

Video-impressie

Meer videoverslagen op YouTube >>

Blogs

Op de website van Netwerk Platteland zijn verschillende blogs verschenen over de GLB-tour 2010

Conclusies en verslagen

GLB-tour revisited, 2012

In 2012 bezochten we dezelfde bedrijven weer en vroegen we ze de GLB-check in te vullen. De uitkomst van de check geeft, met de nodige slagen om de arm, zicht op de financiële gevolgen van het nieuwe GLB voor hun bedrijf.

Alle berichten over de GLB-tour 2012 >>

GLB in de praktijk voor vier boeren, 2014

We belden eind 2014 nog eens met vier van de bezochte boeren. Hoe staat het er in het najaar van 2014 voor, nu het nieuwe GLB bijna van start gaat?

Alle blogs GLB-tour 2014 >>