Noordelijke pilot onderzoekt GLB-puntensysteem

Drie agrarische collectieven in Groningen en Friesland ontwikkelen een puntensysteem dat boeren stimuleert maatregelen te nemen die positief effect hebben op milieu, klimaat en biodiversiteit. Dat gebeurt in de GLB-pilot Hoe? Zo!

BoerenNatuur en LTO Nederland voeren samen met twintig agrarische collectieven zeven GLB-pilots uit. De pilot Hoe? Zo! is een van deze zeven.

De collectieven Noardlike Fryske Wâlden, Groningen West en Midden Groningen gaan aan de slag met het combineren van bedrijfsplannen in een groter gebied, zodat maatregelen van de ene boer die van aangrenzende boeren versterken. Dit plan bestrijkt het hele werkgebied van het collectief en beperkt zich dus niet tot de gebieden waar nu mogelijkheden zijn voor agrarisch natuurbeheer.

Eco-regeling

In het nieuwe GLB komt binnen de directe betalingen naast een basispremie een vrijwillige eco-regeling. De nadruk ligt daarin op effectieve vergroening. In de pilot Hoe? Zo! zoeken de drie collectieven uit hoe ze dat zo slim mogelijk met zo min mogelijk administratieve lasten kunnen aanpakken.

Hierbij wordt specifiek gekeken naar de rol van agrarische collectieven. Onderzocht wordt bijvoorbeeld hoe boeren kunnen worden gestimuleerd om maatregelen te nemen die aansluiten op het agrarisch natuurbeheer in de regio. Ook wordt er gekeken naar het effect van een bonus voor boeren die maatregelen nemen die zijn afgestemd met hun buren.

Puntensysteem

Eerder dit jaar hebben de drie collectieven betrokken organisaties bij elkaar gebracht om te komen tot vijf gebiedsplannen. Een aantal actieve ondernemers denkt in een zogenoemde Boerendenktank mee over de aanpak van de pilot. Hieruit zijn maatregelen naar voren gekomen zoals een kleinschaligheidstoeslag en het toepassen van randenbeheer, slootbeheer en soortenrijk productiegras.

Eenvoudig puntensysteem

Daarnaast ontwikkelen en testen de collectieven een eenvoudig puntensysteem waarmee de vergroeningsmaatregelen in de toekomst als onderdeel van het nieuwe landbouwbeleid beloond kunnen worden. Door te werken met zo’n puntensysteem wordt uitgezocht welke financiële prikkels nodig zijn om op bedrijfs- en gebiedsniveau de doelen te bereiken. In de tweede fase zijn bedrijfsplannen opgesteld met maatregelen die in 2020 worden uitgevoerd.

Derde fase

In de derde fase worden de bedrijfsplannen op deelgebiedsniveau naast elkaar gelegd zodat de individuele maatregelen van de boeren elkaar versterken. Hierin worden maatregelen over de eigendomsgrenzen heen gecombineerd waardoor aaneengesloten netwerken ontstaan. Een plan met maatregelen dat afgestemd is op het plan van de buren heeft namelijk meer effect. Hierbij onderzoeken de drie collectieven of dit echt zo werkt en hoe je dit met behulp van eerder genoemd puntensysteem extra kunt belonen.

Koepelproject

Na afloop van de pilot Hoe? Zo! gaat er een advies van het projectteam naar het koepelproject van de zeven samenwerkende pilots, die op haar beurt het ministerie, provincies en waterschappen adviseert die werken aan de Nederlandse uitwerking van het Brusselse GLB-beleid. Brussel moet uiteindelijk deze invulling goedkeuren.

Meer info over deze pilot op www.glb-hoezo.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *