Graasdierpremie

Sommige gronden tellen niet meer mee als subsidiabele landbouwgrond. Dit geldt onder andere voor heide, duinen en kwelders. Op deze grond vindt vaak wel begrazing plaats. Daarom komt er een graasdierpremie voor schapen en vleesvee.

  • Het aantal dieren dat in aanmerking komt voor de premie, wordt gecorrigeerd voor bij het bedrijf behorende grasland, omdat de dieren daar ook kunnen grazen.
  • De premie voor runderen geldt voor vrouwelijke dieren vanaf twee jaar. In de berekening is meegenomen dat naast meerjarige vrouwelijke dieren ook jongvee en enkele stieren meegrazen.
  • De premie voor schapen is voor dieren ouder dan één jaar (ooien en rammen), waarbij rekening is gehouden met meegrazende lammeren.
  • De premie wordt €160 per rund en €24 per schaap.
  • Omdat de graasdierpremie niet voor hobbyhouders is, geldt een ondergrens van €1000 per bedrijf.

Bron: Kamerbrief directe betalingen, juni 2014

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *