Groene organisaties geven visie op nieuwe invulling vergroening GLB

De belangrijkste uitdaging waar de landbouw voor staat is in evenwicht komen met de omgeving, vindt een achttal groene organisaties. “Dat betekent dat de landbouw grondgebonden gaat werken en niet langer negatieve effecten heeft op de kwaliteit van natuur en milieu. Daar is nog veel voor nodig, zegt woordvoerder Bjørn van den Boom. Hij is hoofd Public Affairs van Natuurmonumenten en verwoordt de visie die gedeeld wordt door een groot aantal groene organisaties.

“Dat evenwicht is er nu niet”

“Dat evenwicht is er op dit moment niet. Op veel plaatsen worden bodem-, water- en luchtkwaliteit geschaad door de landbouw. Het gaat niet alleen om overschrijding van ammoniak- en nitraatnormen maar ook over bijvoorbeeld verdroging. Het is toch vreemd dat we in Nederland met het beleid voor de Kaderrichtlijn Water in waterkwaliteit en een goed waterbeheer investeren. En dat we tegelijkertijd zien dat de landbouw hier nog steeds veel negatieve effecten heeft. We verwachten hier meer coherent beleid van de overheid.

Ook voor landschap en natuur willen we dat er aan herstel wordt gewerkt. We zien dat de natuurkwaliteiten binnen de EHS langzaamaan weer herstellen, daarbuiten gaat het duidelijk niet goed. Daar is meer aandacht voor nodig. Dat werkt uiteindelijk ook positief voor de landbouw. Kijk bijvoorbeeld naar de bijen in Nederland. Het is ook voor landbouw van groot belang dat de bijenstand goed is.

Vergroeningssubsidies moeten helpen naar evenwicht

Om te zorgen dat de landbouw in evenwicht komt met z’n omgeving, moeten we verder gaan dan de huidige wettelijke normen. Hier kan het GLB een goede rol spelen. De vergroeningssubsidies kunnen worden ingezet om de landbouw te helpen hier stappen in te zetten. De vergroening zoals het op dit moment is ingevuld draagt daar helaas niet aan bij, het heeft geen enkel positief effect.

Als we in de vragenlijst van de EU-consultatie een prioriteit voor de vergroeningsdoelen moeten aanbrengen, dan zetten we in op verbetering van de bodemkwaliteit, bescherming van biodiversiteit en een beter waterbeheer in het landelijk gebied, omdat dit de eerste aangrijpingspunten voor een evenwichtigere landbouw zijn. Dit kan worden uitgewerkt in maatwerkoplossingen op nationaal of regionaal niveau, dan kan het GLB een echte toegevoegde waarde krijgen voor de omgevingskwaliteit in Nederland.”

Eén reactie op “Groene organisaties geven visie op nieuwe invulling vergroening GLB”

  • De landbouw moet samen met deskundigen komen tot een aanpak die goed inpasbaar is in de bedrijfsvoering. Het FAB project (functionele agrobidiversiteit) was daar een goed voorbeeld van. Samenwerking tussen LTO akkerbouw, ministerie van I&M en EZ en de wetenschap (Wageningen Universiteit). Toen maakten we stappen vooruit met natuurlijke plaagonderdrukking. Plus inpasbaarheid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *