Groene organisaties pleiten voor bredere discussie over transitie GLB

Acht groene organisaties hebben op 16 feburari een kamerbrief ingediend, waarin zij hun visie geven op de landbouw in de toekomst.

Ecologisch verantwoord

Het budget van het Europese landbouwbeleid zou ingezet moeten worden om de transitie naar een ecologisch verantwoorde en veerkrachtige landbouw te ondersteunen, stellen zij. Dat houdt in dat beleid coherent moet zijn: het Europese landbouwbeleid zou in samenhang met Europees beleid voor natuur, biodiversiteit en milieu vormgegeven moeten worden.

Bredere discussie over transitie nodig

De publieksconsultatie die 2 februari jl. van start is gegaan is een belangrijke stap in het formuleren van nieuwe uitgangspunten van het GLB, maar biedt maar beperkte ruimte voor een brede discussie over deze transitie, vinden de organisaties. Zij pleiten voor helderheid over het proces  van de consultatie tot de vaststelling van het GLB, en over de samenhang met de besluitvorming omtrent het Meerjarig Financieel Kader.

White paper

“In onze optiek is een white paper een passend instrument om de het debat met de verschillende stakeholders te voeden”, schrijven zij. “Wij verzoeken de staatssecretaris om tijdens de Raad te pleiten voor een white paper waarin de Commissie haar visie en toelichting op de uitgangspunten voor een Europees landbouwbeleid na 2020 geeft.”

Lees de volledige kamerbrief (pdf) >>

Lees ook het interview met Bjorn van den Boom van Natuurmonumenten >>

Eén reactie op “Groene organisaties pleiten voor bredere discussie over transitie GLB”

  • In het verleden was het doel van de GLB zorgen dat een voedsel producent ook een menselijk inkomen krijgt, ik denk dat we die doelstelling niet moeten vergeten.
    Naar mijn mening moet je geen politieke meningen op deze manier opdringen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *