Grote denkkracht en creativiteit vereist voor vereenvoudiging GLB

Een fort midden in een Utrechtse woonwijk, dat verwacht je niet. Wellicht stond het Fort aan de Klop symbool voor de onverwachte inbreng in het kader van de vereenvoudigingsopgave voor het GLB. Welke concrete voorstellen zijn om de uitvoering van het GLB te versimpelen? Deze vraag stond centraal bij het seminar vereenvoudiging GLB op 12 feb jl.

Ruim zeventig deelnemers dachten mee over concrete voorstellen uit de praktijk om het GLB administratief te vereenvoudigen. Drie thema’s staan centraal: de directe betalingen (waaronder vergroening), markt- en prijsbeleid en plattelandsontwikkeling (POP).

Minder regels en procedures: een droom?

Een Europees landbouwbeleid van 28 lidstaten uitvoeren zonder veel regels en procedures lijkt een droom. Dat de regels en procedures in de praktijk voor knelpunten of een enorme administratieve rompslomp zorgen, is en blijft een speerpunt voor Nederland richting Brussel. Daarom grijpt het ministerie van EZ het verzoek van EU-commissaris Phil Hogan, voor concrete voorstellen ter versimpeling van het huidig stelsel, dan ook met beide handen aan. Deze opgave vereist echter een boel denkkracht én creativiteit. Eén van de gestelde eisen is namelijk de zogenaamde ‘beleidsarme’ aanpassingen, veranderingen die het beleid niet raken.

Kaders

Dat maakt deze operatie complex, en wel omdat er drie nadrukkelijke kaders gelden.

  • Een is dat heel veel regels zijn beklonken in de zogenaamde basisverordening; de uitkomst van een langdurig en ingewikkeld beleidsproces in Brussel. In dit stadium valt hier niet aan te tornen.
  • Twee is dat de nationale beleidskeuzes die Nederland heeft gemaakt bij deze operatie niet ter discussie staan. De nationale keuzes staan immers los van Europese regelgeving. Waardevolle suggesties voor verbetering van de uitvoering in Nederland worden uiteraard wel meegenomen.
  • Drie is dat het Europese plattelandsbeleid in nationale programma’s is vastgelegd. In Nederland regelen de provincies de uitvoering.

Dit zijn de kaders van de consultatie: beleidsarme aanpassingen. Daardoor is een hoge mate van technisch kennis van het GLB nodig om te kunnen inschatten waar de ruimte voor administratieve vereenvoudiging zit. Om vervolgens gericht mee te kunnen denken.

Suggesties genoeg

Knelpunten, vragen en inconsequenties zijn er genoeg, zo blijkt al tijdens de internetconsultatie op deze website. De reacties onder de blogs laten een grote verscheidenheid aan suggesties zien. Van vragen over de consequenties voor individueel situaties naar specifieke wensen uit de sectoren.

Rijp en groen

Aan het eind van het seminar werden in drie pitches kort per thema teruggekoppeld wat er is opgehaald. Geen makkelijke opgave, aangezien de suggesties rijp en groen zijn. Dat is veel, maar zoals Jan van de Wijnboom (directe betalingen) toevoegt: veel gaat over problemen die voortkomen uit beleidskeuzes, en die zijn niet op heel korte termijn oplosbaar. Zoals de wens om landschapselementen te laten meetellen voor vergroening.

Denken in kansen

Willem Schoustra (plattelandsbeleid) kijkt breder dan alleen deze consultatie: we moeten denken in termen van kansen, naar een systeem gebaseerd op vertrouwen, sturen op doelen in plaats van op middelen. Dat is de enige manier om dat razend ingewikkelde plattelandsbeleid eenvoudiger te maken, stelt hij.

Actielijst

De hamvraag blijft: hoe maken wij een selectie uit deze rijkdom aan voorstellen om een gebundeld reactie op te stellen voor Brussel? Wat kan er concreet in de brief naar Hogan, om een ‘korte klap’ te maken? Ook dit is geen eenvoudige opgave, maar het ministerie zet er zijn tanden in.

Oogst

Een rijke oogst, concludeerde de dagvoorzitter Ben Geurts. Om waardevermeerdering aan deze oogst toe te voegen, is het nu aan de beleidsmakers tezamen met deskundigen uit het veld om er concrete suggesties uit te destilleren. Om te beginnen met de brief aan Euro commissaris Hogan. De eerste mijlpaal.

Lees hier meer over het seminar >>

Een korte samenvatting van de workshops vindt u hier >>
Geen volledige weergave van alle geopperde ideeën, maar een indruk van de meest voorgedragen voorstellen en out-of-box ideeën.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *