“Hectaretoeslagen sluiten niet aan op beleidsdoelen”

weiland boerderij weiland

De discussie over het GLB na 2020 komt meer en meer op gang. Deze week was er een bijeenkomst in het Europees Parlement, georganiseerd door de RISE (Rural Investment Support for Europe) Foundation en de organisatie voor Europese landeigenaren, over nieuwe ideeën voor de invulling van het GLB.

Een van de sprekers was Alan Mathews, emeritus hoogleraar Europese agrarisch beleid uit Ierland. Hij heeft in deze bijeenkomst betoogd waarom een hervorming noodzakelijk is. Hier volgt de hoofdlijn van zijn inbreng in de discussie.

De GLB-subsidies komen niet op de goede plaats

De oorspronkelijke doelen van het GLB zijn:
– ondervangen van het probleem dat de inkomens van boeren te laag zijn,
– een vangnet bieden voor boeren die last hebben van sterk schommelende prijzen,
– voedselzekerheid bieden,
– streven naar een duurzaam landgebruik.
Mathews noemt dit belangrijke doelen maar is ook van mening dat de hectaretoeslagen niet bijdragen aan het bereiken van deze doelen.

Zo komt een deel van hectaretoeslagen buiten de landbouw terecht omdat deze een prijsopdrijvend effect hebben voor de grondprijzen. Hier profiteren vooral de verkopers van grond van. Bovendien zorgt dit er voor dat het voor jonge boeren moeilijker is om te starten met een bedrijf.

Een groter probleem is dat een groot deel van de hectaretoeslagen bij de grote landbouwbedrijven terecht komt. Dit zijn niet de boeren met lage inkomens.

Geen relatie met voedselzekerheid

Ook kunnen er vraagtekens worden geplaatst bij de relatie tussen hectaretoeslagen en voedselzekerheid. Ook al zijn er sinds de crisis meer voedselbanken, dat wordt niet opgelost met een grotere voedselproductie. Als er al bedreigingen zijn voor de voedselvoorziening, dan komt dat vooral door extreme weersomstandigheden of ziektes en plagen. Hier hebben hecaretoeslagen geen invloed op.

Met de vergroening van het GLB in 2014 is een poging gedaan om invulling te geven aan het criterium `streven naar een duurzaam landgeebruik`. Helaas blijkt uit evaluaties dat de genomen maatregelen weinig resultaat opleveren.

Hervorming noodzakelijk

Het wordt volgens Mathews dan ook hoog tijd om te gaan werken aan een systeem dat ervoor zorgt dat de subsidies goed worden aangewend. Het is ook duidelijk dat het aanpassen van het systeem niet van de ene op de andere dag kan, veel bedrijven zijn afhankelijk van de toeslagen, het is dan ook noodzakelijk een overgangsperiode in te stellen. Maar dat ontslaat de beleidsmakers niet van de plicht om te gaan hervormen.

Bekijk hier de complete bijdrage van Mathews.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *