“Het gaat om bodemdegradatie, biodiversiteit en waterkwaliteit”

grond bonenteelt

In het afgelopen jaar heeft Anne van Doorn van Wageningen Environmental Research onderzoek gedaan naar vergroening in Nederland. De resultaten zijn hier te vinden. We vragen haar naar har antwoorden op de consultatievragen van Hogan.

“Op de vraag de belangrijkste uitdagingen voor de landbouwsector als het gaat om natuur- en milieuvraagstukken heb ik aangevinkt: verminderen bodemdegradatie, beschermen biodiversiteit en verminderen waterverontreiniging.
Ik baseer me hierbij op informatie uit de Balans voor de Leefomgeving 2016 en op eigen werk voor het Europese ministerie DG Environment, waarbij we voor 12 lidstaten kijken naar belangrijke landbouwvraagstukken ten opzichte van haar omgeving naar de effectiviteit van milieubeleid. Voor Nederland komen deze thema’s dan naar voren.

In het agrarisch natuurbeheer gebeuren goede dingen

Ik vind niet dat het GLB geen enkele invloed heeft op deze thema’s. Al heeft de vergroening niet veel effect, het gaat bij het GLB ook om de cross compliance en het agrarisch natuurbeheer. Vooral in het agrarisch natuurbeheer gebeuren wel goede dingen. Daarnaast is het de vraag de situatie was geweest zonder GLB, dan was het boerenland wellicht nog meer aan de grillen van de markt overgelaten.

In lijn met de eerstgenoemde vraag heb ik op de vraag waar in de komende jaren prioriteit aan moet worden gegeven geantwoord: voorkomen en verminderen watervervuiling,voorkomen verlies van biodiversiteit en voorkomen en verminderen bodemdegradatie.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *