Het grote #afscheidsinterview met @HermanSnijders

‘Mister GLB’ wordt hij genoemd, of ‘nestor Europees landbouwbeleid”. Herman Snijders, de man die binnen het ministerie het totaaloverzicht had en die alle lijntjes in handen had, gaat per 1 oktober een andere functie vervullen. Hij wordt projectleider voor de ‘Fitness Check Natura 2000’. Een mooi moment voor een afscheidsinterview. Eén van de positieve aspecten waar Herman met plezier op terug kijkt is de brede dialoog tijdens het beleidsproces, waarbij veel partijen en ook burgers meepraatten. Daarom een afscheidsinterview dat past in die lijn. Via Twitter kon ieder die dat dat wilde een vraag stellen.  “Spannend wat ik op me af krijg,” twitterde hij. Dit waren de leukste vragen, die hij in een telefoongesprek beantwoordde.

Over persoonlijke ervaringen

In het algemeen: wat vind je van het resultaat?

Waar ik heel blij mee ben is de belangrijke principiële stap die we hebben gemaakt: namelijk dat we van inkomenstoeslagen gaan naar een systeem van hectarebetalingen en doelgerichte betalingen. Natuurlijk kun je vraagtekens zetten bij de manier waarop dat op Europees of nationaal niveau is ingevuld, maar die principiële stap vind ik de grootste winst.

Wat was de leukste verrassing in het tot stand komen van het #toekomstGLB?

(Kirsten Haanraads, NAJK – @KirstenHnrds)
Toen de commissie met het voorstel kwam van 30% vergroening waren alleen Nederland en Frankrijk voor. De leukste uitkomst vind ik dat we dat het tóch door is gegaan.
Ook verrassend was hoe verbazend goed de samenwerking op Europees niveau verliep, binnen dat ingewikkelde conglomeraat dat Brussel is.

En de minst prettige?

Of het verrassingen zijn weet ik niet, maar er waren ook teleurstellingen. In de eerste plaats dat er nog zo veel ruimte is voor gekoppelde betalingen. En over het feit dat de jonge boerenregeling op het láátste moment nog werd bijgesteld, zodanig dat we er niets meer aan konden doen. En persoonlijk ben ik teleurgesteld over de invulling van de vergroening. De inzet was heel gebalanceerd qua winst voor de biodiversiteit én haalbaar voor boeren, maar de Tweede Kamer heeft toch meer in de richting van praktische haalbaarheid besloten.

Met welke Europese collega’s verliep die samenwerking het prettigst en wat zegt dat over jou?

(Rob Janmaat, toekomst GLB / de Lynx – @rjanmaat)
Met de Noord-West Europese landen werk je makkelijk samen door de herkenbaarheid van de problematiek. Verder vind ik het vooral heel belangrijk en prettig dat  je goede persoonlijke contacten hebt. Heel prettig vond ik de samenwerking met die Noord-West Europese landen  en dat geldt ook voor  Polen, Frankrijk  en Oostenrijk . Met sommige Oost-Europese landen heb ik goed samengewerkt, maar in het algemeen waren zij nog veel meer bezig met de overstap naar een systeem van betalingsrechten en dat stond wat verder van Nederland af. Persoonlijk functioneer ik het beste als je open en eerlijk bent naar elkaar, zonder verborgen agenda’s en omtrekkende bewegingen, dan hoef je het helemaal niet altijd eens te zijn. En heel graag een  beetje informeel.

Wat vond je het spannendste moment in de Brusselse onderhandeling?

(Luc Groot – @LucGroot)
Het spannends vond ik de twee concluderende landbouwraden, in voorjaar en zomer van 2013. In de eerste moesten de Europese ministers een compromis zien te bereiken, in de tweede werd dit als gezamenlijk standpunt besproken met het Europese parlement. Die tweede vergadering was natuurlijk belangrijker, maar de eerste vond ik spannender. Op dat moment kun je als individuele lidstaat nog meer invloed hebben en dat is voor een ambtenaar als ik natuurlijk veel leuker.

Was je zenuwachtig voor dit interview? vimeo.com/32004923?

(Joris Lohman, YFM, @JorisLohman)
Nou en of! YFM en NAJK hebben een hele serie van dit soort filmpjes gepubliceerd, waarin ik ook steeds even aan het woord kom. Ik vond het steeds weer spannend om in korte tijd, voor een draaiende camera, een ingewikkeld en gevoelig onderwerp in een paar zinnen helder neer te zetten. Maar het heeft me ook veel gebracht. De samenwerking met vooral de YFM vond ik erg verfrissend. Hun enthousiasme (tot diep in de zaterdagavond) heeft me zeer geïnspireerd, net als de Eetcafés die ze samen met de NAJK organiseerden. Zij betrokken de hele voedseldiscussie bij de dialoog rond het GLB en stelden heel basale vragen. Dat is meteen nog een punt waar ik erg blij mee ben: de brede discussie die in Nederland is gevoerd. Vroeger zat je om tafel met de landbouw- en natuurorganisaties, nu was de discussie veel breder. Soms stevig, maar ook genuanceerd.

Ben je bereid voortschrijdend inzicht toe te passen op je nieuwe functie?

(Klaas Wolters – @thegreenduo)
Stel je voor dat ik hier nee op zou antwoorden! Ik doe niet anders.

 

Over de invulling van het GLB

De hamvraag : is het GLB nog wel uit te leggen? Waar is het boerenverstand?

(Josien Kapma – @Josien)
Het is ontzettend complex geworden. Dat kan ook bijna niet anders als je streeft naar een gemeenschappelijk kader, met daarbinnen flexibiliteit voor 28 lidstaten. Eigenlijk zijn dat twee onverenigbare doelen. Daar komen soms dingen uit die je wat minder passen, het resultaat is niet altijd optimaal. Dat is soms moeilijk vanuit het boerenverstand uit te leggen. Maar dat is de prijs die je betaalt voor de gemeenschappelijkheid. En die prijs betaal ik graag, want daar heeft Nederland exportland alle baat bij.

Ik ben blij met het voorstel van Juncker om binnen een jaar met voorstellen voor vereenvoudiging te komen. Wel vind ik flexibiliteit voor lidstaten heel belangrijk en mag de open Europese markt geen slachtoffer worden van die vereenvoudiging. Voor een volgende GLB-hervorming vraag ik me ernstig af of we wel door kunnen met eenzelfde soort GLB. Ik ben bang voor nog meer details en daar dan weer uitzonderingen op.

Vind je het niet jammer voor de reeds ‘groene’ ondernemers dat invoer GLB nog jaren duurt…?

(Jeroen van Buuren, JéWéRET – @JeroenvanBuuren)
Zoals ik al zei ben ik persoonlijk teleurgesteld over de invulling van de vergroening. Het GLB had meer kunnen doen voor de stimulering hiervan. Maar aan de andere kant moeten we ook niet doen alsof groen produceren afhankelijk is van het GLB. Duurzaam produceren kun en mag je gewoon doen, daaraan staat het GLB echt niet in de weg.

Waarom kwalificeert wisselteelt (gewassen achtereenvolgens op één plot) niet voor vergroening?

(Josien Kapma – @josien)
Dat hadden we op zich graag gewild. Niet iedere lidstaat is in staat is om die opvolging over meerdere jaren in beeld te brengen en vast te leggen, vandaar de keuze.

Waarom is de GLB-check niet ingezet t.b.v. eerlijk beleid obv inzicht in vleesvee-knelgevallen?

(Heijdra Vleesvee – @HeijdraVleesvee)
Ook de vleesveesector moet naar gelijke hectarebetalingen en dat zal voor sommigen hard aankomen. Wel wil ik erbij opmerken dat de sectoren met nu nog hoge GLB-betalingen al jaren wisten dat we op den duur naar een gelijke hectarebetaling zouden gaan. In het GLB moet je een (politiek) compromis zoeken op Europees én op nationaal niveau. Ik vind het, als ambtenaar, vooral heel belangrijk dat alle feiten op tafel zijn gekomen en dat daar uitgebreid debat over is geweest. Dan kan ik de uitkomst goed accepteren..

Bent u met ons van mening dat steun overbodig is bij gelijk speelveld?

(Heijdra Vleesvee – @HeijdraVleesvee)
Nee, dat vind ik niet. De landbouw is een heel specifieke sector die stabilisering goed kan gebruiken. Die steun is daarom heel nuttig. Wel is het zo dat de Nederlandse landbouwsector een hele sterke positie heeft die het verdwijnen van het GLB makkelijker op zou kunnen vangen dan de landbouw in andere lidstaten.

 

Tot slot

“Spannend wat ik op me afkrijg,” twitterde je voorafgaand aan dit interview. Had je dit soort vragen verwacht?

Ik had wat meer vragen verwacht over de hoogte- en dieptepunten en de gang van zaken in het Brusselse proces. En ik was bang voor heel veel vragen over de invulling van de vergroening. Omdat ik daar maar één antwoord op heb: je kunt ervan vinden wat je vindt (en dat doe ik persoonlijk ook), maar alle feiten zijn op tafel gekomen en de politiek heeft besloten. En dat is zoals het moet gaan.

Wil je zelf nog iets kwijt?

Ik wil iedereen met wie ik heb samengewerkt ontzéttend hartelijk bedanken voor de prettige samenwerking en de goede contacten!

Reageren? Gebruik #afscheidsinterview en #ToekomstGLB.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *