Het Spaanse GLB-debat in volle gang

In Spanje is het debat over de toekomst van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid goed losgekomen. De Spaanse regering richt zich hierin met name op vereenvoudiging van het systeem, genoeg budget en een sterkere positie voor agrariërs in relatie tot de voedselketen. Ook gaat het debat over opvolging en duurzaamheid. In de position paper die de Spaanse overheid uitbracht zijn deze speerpunten opgenomen.

Algemene consensus

Op twee regio’s na hebben de ministers van de vijftien Spaanse regionale overheden zich aangesloten bij dit position paper.  Zij zijn van mening dat, hoewel dit document het minimale weergeeft van de eisen, deze wel een goede basis voor onderhandelingen op Europees niveau geeft. In Spanje zijn er zeventien regionale overheden. Cantabrië en het Baskenland hebben niet deelgenomen aan de conferentie. Daarnaast onderschrijven de biologische boeren en milieuorganisaties van Spanje de position paper niet. In plaats daarvan ondersteunen zij de ‘Living land’-campagne. Volgens deze campagne is het GLB er niet in geslaagd de biodiversiteit en het klimaat te beschermen en heeft het niet gezorgd voor eerlijke inkomsten voor de grote meerderheid van agrariërs.

Position paper

Een samenvatting van de conclusies in de position paper:

  • CAP moet een sleutelrol blijven spelen in de Europese integratie. Zo zou de CAP moeten bijdragen aan gelijktrekking van inkomen met de andere productieve sectoren in de Europese Unie.
  • De wereldpopulatie en consumptie groeit en dat maakt het een hogere voedselproductie noodzakelijk, maar met minder middelen onze leefomgeving en klimaat te beschermen. Dit vereist internationale betrokkenheid en het leggen van prioriteit op deze onderwerpen.
  • Een agrarisch bedrijf runnen moet economisch duurzaam zijn. Het GLB zal moeten bijdragen aan een leefbaar platteland met voldoende werkgelegenheid. Speciale aandacht is hierbij voor vrouwen en young professionals.
  • Europa is divers in klimaat en soorten terrein. Het GLB zal op deze diversiteit in moeten spelen door flexibiliteit op te nemen in het programma. Dit geldt met name voor Mediterrane regio’s, berggebieden en eilanden, zoals de Canarische eilanden.
  • Deze nieuwe uitdagingen zullen gelijkwaardig aan de ambities moet worden gefinancierd.
  • De Spaanse agri-food sector heeft een internationaal karakter. Vrije handelscontracten zouden tot de standaard moeten behoren voor EU-agrariërs.
  • Hoewel het GLB een complex beleid blijft, is een vereenvoudiging van regels en procedures nodig. In plaats van de administratieve procedures zou de aandacht meer naar kennis en informatievoorziening moeten gaan.
  • Ook consumenten dienen meer betrokken te worden bij het GLB-beleid.
  • Er is behoefte aan een duidelijk en een stabiel wettelijk kader dat agrariërs de nodige rechtszekerheid biedt.

 

Meer informatie in de eerste van de driedelige serie over het GLB-debat in Spanje>

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *