Het wat en waarom van Vogelakkers

De agro-ecologische maatregel ‘Vogelakker’ van de Werkgroep Grauwe Kiekendief is als GLB-vergroeningsmaatregel opgenomen. Maar wat houdt de Vogelakker precies in? En wat is de gedachte achter de maatregel? PhD-student Almut Schlaich legt het uit in een artikel op de website van de British Ornithologists’ Union.

De grauwe kiekendief is een zeldzame vogel in Nederland. De Vogelakker werd ontworpen om de beschikbaarheid van voedsel voor de vogel te vergroten. Een eerste onderzoek wees uit dat grauwe kiekendieven de meeste tijd spenderen boven velden met vers gemaaid gras, en niet boven braakliggend terrein. Dat is vreemd, want er zitten veel meer veldmuizen – het belangrijkste voedsel van de vogel –in dichtbegroeid, braakliggend veld. Mogelijk zijn die dichtbegroeide terreinen minder aantrekkelijk omdat muizen er moeilijker te vangen zijn, zo werd geconcludeerd.

Met deze informatie werd de Vogelakker ontworpen en in 2011 getest. De akkers bestaan uit stroken van braakliggende grond (met granen, grassen en kruiden) afgewisseld met stroken alfalfa. De conclusie: Vogelakkers zorgen voor een groter aantal prooien die ook makkelijker te pakken zijn. En niet alleen grauwe kiekendieven, ook andere soorten profiteren van de maatregel. Bovendien kan de alfalfa geoogst worden, wat de maatregel economisch aantrekkelijker maakt. Daarom is de Vogelakker opgenomen als vergroeningsmaatregel. Daarnaast wordt nu in een landelijke pilot onderzocht wat de algemene waarde is van Vogelakkers voor bodem, insecten en boerenlandvogels.

Lees het hele artikel (Engels) op bou.org.uk (2 november 2015) >

Foto: Ben Koks

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *