Hogan: alleen GLB-toeslag bij milieumaatregelen

EU-landbouwcommissaris Phil Hogan

Aftopping van de GLB-toeslagen per bedrijf bij €100.000, alleen betaling van premies als de ondernemer milieu- en klimaatmaatregelen uitvoert en minimaal 2% van het GLB-budget naar jonge boeren. Dat zijn enkele voorstellen voor het GLB 2021 – 2027 zoals die vrijdag 1 juni door landbouwcommissaris Phil Hogan zijn gepresenteerd.

Voor het nieuwe GLB wordt €365 miljard uitgetrokken. Dat is ten opzichte van de huidige periode een verlaging van circa 5%.

Hogan zegt in een persverklaring: “Ons voorstel is de concrete vertaling van het voornemen van de Commissie om het gemeenschappelijk landbouwbeleid te moderniseren en te vereenvoudigen. Doel is een echte subsidiariteit voor de lidstaten, een veerkrachtiger landbouwsector in Europa, en een beleid met meer ambities op het gebied van milieu en klimaat.”

Belangrijke voorstellen zijn onder meer:

  • De hectaretoeslagen aan boeren worden vanaf €60.000 verlaagd en bij €100.000 afgetopt,
  • Kleine en middelgrote bedrijven krijgen per hectare een hogere premie dan grote bedrijven,
  • Er komen vanaf 2021 zowel verplichtingen als stimulansen voor landbouwers om ten aanzien van biodiversiteit, klimaat en bijvoorbeeld landschap hogere ambities te bereiken,
  • Rechtstreekse betalingen worden afhankelijk gesteld van het voldoen aan (strengere) milieu- en klimaatdoelen,
  • Elke lidstaat moet een regeling maken (‘eco-regeling’) ter ondersteuning van boeren die meer doen dan verplicht is,
  • Voor ‘op maat gesneden programma’s’ mogen de lidstaten budget overhevelen van pijler 1 naar pijler 2 en andersom (maximaal 15%),
  • Daarnaast mogen lidstaten nog 15% extra verschuiven van pijler 1 naar pijler 2 voor uitgaven op het gebied van klimaat en milieu (zonder cofinanciering),
  • Er komt €10 miljard beschikbaar voor onderzoek en innovatie op het terrein van voedsel, plattelandsontwikkeling en circulaire economie,
  • De lidstaten worden aangemoedigd om big data en nieuwe technologieën te gebruiken voor controles van boeren.

Meer informatie: Persbericht Europese Commissie en wetgevingsvoorstellen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *