Hogan bezoekt Nederlands agrarisch collectief

Op maandag 10 april bracht Landbouwcommissaris Phil Hogan op uitnodiging van staatssecretaris Van Dam een bezoek aan collectief West-Brabant. Hogan is zeer geïnteresseerd in de Nederlandse aanpak, waarin collectieven van boeren het agrarisch natuur- en landschapsbeheer uitvoeren.

Het agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Nederland werkt sinds 2016 via collectieven. De provincie legt wensen en eisen voor het beheer op tafel, collectieven van boeren nemen de verantwoordelijkheid om daar invulling aan te geven.

Gebiedsaanpak als voorbeeld voor een efficiënter GLB

Juist dat ‘vraag en aanbod-gerichte’ spreekt de Landbouwcommissaris aan, vertelt Jan Gerrit Deelen, beleidscoördinator Europees Landbouwbeleid bij het ministerie van EZ. “Hogan streeft naar een moderner en eenvoudiger GLB. Hij zoekt meer efficiëntie, meer betrokkenheid van boeren en een vermindering van de controlelasten.”

De huidige vergroeningseisen gelden voor heel Europa, van het noorden van Finland tot het zuiden van Cyprus. De manier waarop wij in de regio met collectieven werken zou ‘een’ manier kunnen zijn om die vergroening efficiënter in te gaan vullen en meer toe te snijden op de wensen en mogelijkheden van een gebied. Hogan stelde 10 april zeer geïnteresseerde vragen over de ervaringen van boeren met het nieuwe stelsel, maar ook over ICT en techniek. In Nederland is een nieuw ICT-systeem ontwikkeld waarmee collectieven heel flexibel in kunnen spelen op wat er in het veld gebeurt: kunnen we dit jaar vroeger maaien of moeten we toch nog even wachten? Ze hebben daarvoor een real-time verbinding met RVO.nl.

Maatwerk vraagt aandacht voor controlelasten

Niet alleen de successen, ook de aandachtspunten kwamen aan bod. Zo staan meer flexibiliteit en regionaal maatwerk op gespannen voet met het omlaag brengen van uitvoeringslasten. In Nederland is de uitvoering door RVO.nl flink gedaald, omdat de dienst nu een contract heeft met maar veertig collectieven in plaats van al die afzonderlijke boeren. Maar de NVWA moet wel hetzelfde aantal controles uitvoeren. Dat is door Europa zo vastgelegd en daar mag best aandacht voor zijn, vindt Deelen. “We verwachten dat de foutmarges door het werken met collectieven kleiner worden. Je kunt je afvragen of het aantal controles dan niet omlaag kan. Als iedereen zich keurig aan de snelheid houdt, moet je dan nog even intensief blijven controleren op hardrijders?”

Daarnaast is het ook interessant om in te spelen op technologische ontwikkelingen die het makkelijker maken om op ‘afstand’ te controleren, bijvoorbeeld met innovatieve satellieten en drones.

Gebiedsgericht werken plek in nieuw GLB?

Brussel toont belangstelling voor de Nederlandse collectieven, maar ook vanuit de lidstaten wordt serieuze interesse getoond, ervaart Deelen. In 2016 is EZ vele malen uitgenodigd om op EU-congressen de Nederlandse aanpak toe te lichten. Sinds een half jaar komen steeds meer lidstaten een kijkje nemen. Deense, Italiaanse en Zweedse ambtenaren mochten we al verwelkomen, binnenkort volgt een delegatie Duitse boeren. “Er was altijd al interesse: hoe doen die Nederlanders het eigenlijk? Dat verandert. Nu merk je dat ze steeds vaker denken: misschien is zo’n stelsel ook wel wat voor ons. Op een andere manier vormgegeven die past bij het land, maar wel met dezelfde elementen.”

Het is onmogelijk te zeggen welke plek gebiedsgericht werken krijgt in het nieuwe beleid, aldus Deelen, maar het bezoek was zeker waardevol. “Het mooie is: Hogan was hier uit eigen interesse. Bovendien zitten we nu nog in de periode van informele beïnvloeding. De eerste voorstellen worden pas in het najaar verwacht. In dit voortraject heb je veel meer invloed dan wanneer je moet gaan lobbyen als dingen al op papier staan.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *