Hogan presenteert resultaten consultatie: klimaat en milieu centraal

Op vrijdag 7 juli 2017 werden de resultaten gepresenteerd van de uitgebreide Europese consultatie over de toekomst van het GLB, tijdens de conferentie ‘The CAP: have your say’.  

Phil Hogan lanceerde deze consultatie ter voorbereiding van de hervorming van het GLB na 2020. Tijdens de conferentie werden de uitkomsten van de enquete gepresenteerd, samen door de Commissie voorgelegde onderzoeksresultaten.

Feiten en cijfers

Er kwamen 322.916 antwoorden binnen op de enquête. 260.000 hiervan waren georchestreerd door de Living Land-campagne. Bij de verwerking van de resultaten werd rekening gehouden met dergelijke campagnes met voorgeprogrammeerde antwoorden. Zo bleven een krappe 60.000 antwoorden over. 84% van de respondenten waren individuele personen en 16% kwam van organisaties. Van de individuele antwoorden waren er 21.386 afkomstig van boeren. De rest was afkomstig van burgers. Het grootste percentage van de antwoorden (27%) kwam uit Duitsland. 3% van de ingestuurde enquêtes kwam uit ons land.

Opvallende consensus over klimaat en milieu

De resultaten lieten een opvallende consensus zien. De positie van de boeren in de keten moet worden versterkt, vinden de respondenten, maar daarnaast is er ook een grote vraag naar een meer duurzame manier van produceren. Klimaat en milieu moeten een belangrijke plaats krijgen in het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), vindt 96% van de burgers, maar ook tweederde van de boeren. “Het is voor het eerst dat ik zo’n cijfer zie”, aldus Hogan.

“Als de maatschappelijk organisaties willen dat er wat aan het milieu en het klimaat gebeurt, dan hebben ze op het platteland geen betere partner dan de boer”, zei Hogan ook. “We hebben boeren nodig voor het milieu, voor de duurzaamheid. Maar boeren moeten daarvoor wel voor betaald worden.”

Brexit

De omvang van het budget kwam in de consultatie niet aan de orde, maar is wel een heikel punt. Het budget staat onder druk vanwege Brexit.  “Dat we nu niet weten hoeveel geld er beschikbaar is, moet ons niet belemmeren over het beleid na te denken”, zei Hogan.

Download de presentatie “Outcome of the public consultation “Modernising and simplifying the CAP” (pdf)

Meer informatie en downloads vindt u op de officiele webpagina van de conferentie >>

Ook Boerderij schrijft over de conferentie >>

 

De consultatie van Hogan ging van start op 2 februari. Gedurende 3 maanden konden inwoners van alle lidstaten hun mening geven door een enquete in te vullen. ToekomstGLB besteedde uitgebreid aandacht aan deze consultatie met een serie blogs en stellingen over belangrijke thema’s die in de enquête aan de orde kwamen.

Vorige week al verscheen de Kamerbrief van (demissionair) staatssecretaris Van Dam, waarin hij op de valreep zijn visie geeft op modernisering en vereenvoudiging van het GLB.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *