Hoogleraar natuurbeheer pleit voor een duurzaam Europees landbouwbeleid

“De kiloknaller moet extreem duur worden, en het onbespoten appeltje juist goedkoper”, betoogt Frank Berendse, emeritus-hoogleraar Natuurbeheer naar aanleiding van de Voedseltop, op 26 januari jl. in Den Haag. In  de Volkskrant licht hij zijn ideeën over een duurzaam landbouwbeleid nader toe.

Voedselbeleid bepaalt toekomst voor natuur

Ruim 150 invloedrijke beslissers uit de Nederlandse voedselwereld waren aanwezige op de Voedseltop in Den Haag, om samen met het kabinet invulling te geven aan het voedselbeleid van de toekomst. Vertegenwoordigers van onder meer landbouw, levensmiddelenindustrie, zorginstellingen, horeca, supermarkten, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen presenteerden er hun acties en ambities om de overgang naar veiliger, gezonder en duurzamer voedsel te versnellen. Grote afwezige was de Nederlandse natuurbescherming, tot verbazing van Frank Berendse, terwijl het voedselbeleid zal bepalen of de natuur op het platteland een toekomst heeft.

Koerswijziging

In het huidige landbouwbeleid worden boeren met financiële prikkels gestimuleerd tot intensieve productie, wat natuurlijk invloed heeft op natuur en milieu. Berendse stelt een koerswijziging voor waarbij financiële steun ‘alleen waar dat echt nodig is’ gegeven wordt, puur als garantie voor een minimuminkomen. Boeren die zich inzetten voor duurzame bedrijfsinnovatie zouden daarvoor beloond moeten worden.

Derde Pijler

Als belangrijkste wijziging stelt Berendse naast de twee huidige pijlers een derde pijler van het landbouwbeleid voor: een belasting op de hoeveelheid pesticiden en geïmporteerd veevoer die de boer per hectare inkoopt. “Dat maakt de kiloknaller extreem duur, en het onbespoten appeltje extreem goedkoop”, aldus Berendse. De maatschappelijke lasten komen zo uiteindelijk bij de consument terecht. Daardoor verwacht Berendse een “massieve, door de prijs gedreven verschuiving in het koopgedrag”, die uiteindelijk zal leiden tot een kanteling in de bedrijfsvoering van boeren. Want, besluit Berendse: “Elke stap die de boer dan zet op weg naar een schoner bedrijf levert hem winst op: een beter inkomen, maar vooral een veel breder maatschappelijk respect.”

Lees hier het volledige opiniestuk van Frank Berendse.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *