Houtskool SWOT voor het NSP is klaar

Deze week heeft minister van LNV Carola Schouten de definitieve houtskool SWOT naar de Tweede Kamer gestuurd. De SWOT wordt gebruikt bij het opstellen van een concept behoefteanalyse en interventiestrategie van het Nationaal Strategisch Plan voor het GLB na 2020. In het NSP zal Nederland uiteenzetten hoe zij met hun invulling van het GLB gaan bijdragen aan de door de Europese Commissie vastgestelde doelstellingen. De houtskool SWOT is opgesteld door Wageningen University & Research.

Verrijkt rapport

De definitieve versie is vooral wat dikker geworden ten opzichte van de concept-versie die in mei is gepresenteerd, vertelt WUR-onderzoeker Petra Berkhout. “Vanuit provincies en maatschappelijke organisaties zijn suggesties gedaan om meer informatie op te nemen, bijvoorbeeld over plattelandsontwikkeling en waterkwaliteit. Daar hebben we goed naar geluisterd en ook verwerkt. Ook hebben we natuurlijk goed naar suggesties vanuit de Tweede Kamer gekeken. Zodoende is er onder meer extra aandacht voor R&D in de SWOT gekomen. Deze toevoegingen hebben het rapport zeker verrijkt.”

 

Meer informatie:
brief van de minister aan de Tweede Kamer
rapport met de houtskool SWOT

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *