Huitema: GLB inzetten voor kringlooplandbouw

Het GLB kan een bijdrage leveren aan de overgang naar kringlooplandbouw zoals LNV-minister Carola Schouten voor ogen heeft. Dat schrijft VVD-Europarlementariër Jan Huitema in zijn blog op www.boerderij.nl

Volgens Huitema is het sluiten van kringlopen geen nieuw concept. “Boeren hebben altijd al gewerkt in kringlopen. In Europa staat Nederland er zelfs om bekend dat we efficiënt omgaan met nutriënten. Er valt echter ook nog veel te verbeteren.”

Technologische innovaties

In tegenstelling tot wat sommige partijen beweren, wordt de kringloop wat Huitema betreft niet beter gesloten door terug te gaan naar een ‘ouderwetse’ manier van boeren. “We moeten vooral door een combinatie van ecologische en technologische innovaties nieuwe manieren vinden om de kringloop te sluiten.”

Wetgeving aanpassen

Vanuit zijn rol als Europarlementariër wil hij daar op verschillende manieren aan bijdragen. “Zo pleit ik ervoor dat vanuit Europa meer geld wordt vrijgemaakt om innovatie te stimuleren. Daarnaast is het erg belangrijk dat wanneer nieuwe innovaties ontstaan, verouderde wetgeving niet in de weg staat om deze te gebruiken.”

Kunstmestvervangers

Een voorbeeld is de mestwetgeving, betoogt Huitema. “Toen kunstmestvervangers uit dierlijke mest werden ontwikkeld, mochten ze volgens het mestbeleid niet gebruikt worden om kunstmest te vervangen. Door mijn werk in het Europees Parlement wordt deze wetgeving aangepast, en kunnen we binnenkort de kringloop weer iets beter sluiten.”

Duidelijke regelgeving

Ook het GLB kan de overgang naar kringlooplandbouw vergemakkelijken. “Zo stimuleren we niet alleen meer ecologische en technologische investeringen, maar zorgen we ook voor meer waardering voor de inzet van de boer. Het GLB moet zorgen voor duidelijke regelgeving op de lange termijn, zodat boeren weten waar ze aan toe zijn.”

Crisisbestendige sector

Daarnaast moet het nieuwe GLB de positie van de boer in de keten versterken en veel meer inzetten op het crisisbestendig maken van de sector. Huitema: “Te denken valt aan verzekeringen tegen risico’s zoals droogte, maar ook mogelijkheden om bijvoorbeeld lage landbouwprijzen af te dekken.”

Column Jan Huitema in Boerderij (beperkt toegankelijk)

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *