Iedereen wil meepraten over het GLB

“Als je vooraan het proces meepraat, dan heb je meer invloed,” zo stelde Marjolijn Sonnema, DG Agro en Natuur bij het ministerie van EZ, bij de aftrap van de bijeenkomst ‘Zaaien voor het toekomstige GLB’. Daarom is het zeker niet te vroeg om ons nu al te buigen over de invulling van het GLB na 2020: “Het is een lang traject en het ministerie van EZ hoort graag welke visies er leven, zodat ze daarmee haar voordeel kan doen in de gesprekken in Brussel over dit thema.

Afgelopen donderdag werd duidelijk dat er veel mensen mee willen praten. De zaal en de werksessies zaten helemaal vol. De diversiteit in de achtergrond van deze mensen was groot: met inbreng vanuit landouw, natuur en cultuurhistorie, en vanuit producent, retail en consument. Veel betrokkenheid dus, al viel het op dat er relatief weinig agrariërs aanwezig waren.

Voorzitter met een eigen mening

Cees Veerman zat in de gelukkige positie om nog iets vroeger in het proces zijn visie kenbaar te maken aan Eurocommissaris Hogan. Of althans, de mening van de Agricultural Markets Task Force (AMTF), maar Veerman maakte duidelijk dat hij zeker niet alleen technisch voorzitter was geweest in de Task Force.

In zijn inleiding beperkte hij zich ook niet tot het rapport van de Agricultural Markets Task Force. Met de nodige kwinkslagen bracht hij een boeiend verhaal met enkele inhoudelijke accenten.

“Landbouwbeleid is landbouwpolitiek,” stelde Veerman. “Op dit moment zijn er veel politieke krachten die het landbouwbeleid vooral willen houden zoals het is. Maar er is ook een stroming die hier van af wil wijken.  Zij willen de beweging na Thatcher en Reagan in de richting van neoliberalisme en globalisering weer ombuigen. En daar is ook reden voor. Want het is te zien dat de voedselproductie los is geraakt van landschap, bodem en dieren. Er zijn weliswaar grote productiviteitssprongen gemaakt, met een flinke intensivering tot gevolg.”

Veerman kijkt naar het GLB vanuit deze achtergrond. Hij is legt uit dat de directe betalingen los zijn gekoppeld van het oorspronkelijke doel:  een vorm van compensatie voor lage prijzen en inkomens.

Daardoor komt nu ongeveer 70% van het budget terecht bij de grote, efficiënt werkende boeren. Hij pleit  voor een basisinkomen, zodat de (kleinere) boeren een rol kunnen spelen bij het onderhouden van het landschap, biodiversiteit en leefbaarheid van het platteland.

Concrete tegenprestaties

In de werksessies kreeg de discussie een vervolg. Het kan zijn dat het aan de samenstelling van het publiek lag, maar het viel op dat veel mensen van mening zijn dat er een duidelijke tegenprestatie mag worden verwacht voor directe betalingen. Dat kan zijn in de vorm van vergroeningseisen. Dat moet dan wel maatwerk zijn, met bijvoorbeeld een regionale invulling.
Risicomanagement kan grotendeels door de sector worden opgepakt. De groep die zich hier over boog, had nog twee uitzonderingen: de categorie ‘het zal je maar gebeuren’ bijvoorbeeld de uitzonderlijke weer-situaties, en de gevolgen van politieke interventies zoals de Russische boycot.

Voor innovatie werd gesuggereerd om een visie te ontwikkelen en een stip op de horizon te zetten. Dat betekent het kiezen voor een beperkt aantal thema’s, zoals: circulaire economie, klimaat, stadslandbouw.

Wat gaat er veranderen?

Staatssecretaris Van Dam reageerde op de oogst uit de werksessies. Net als anderen is hij van mening dat boeren in noord-west Europa een eigen inkomen kunnen realiseren, hij betwijfelt of het nodig is deze groep van een inkomen te voorzien. Daarom is het beter om de subsidies meer gericht in te zetten, voor klimaat, landschap en innovatie.

Ook al is nog onzeker hoeveel er gaat wijzigen in het GLB, Van Dam denkt wel dat zich in de komende jaren een goed moment voordoet om te hervormen. Het is immers duidelijk dat het budget voor het GLB kleiner gaat worden. Niet alleen door de Brexit, maar ook omdat de EU meer prioriteiten kent. Het gebeurt vaker dat dit soort financiële kortingen worden aangegrepen voor programma-aanpassingen. We gaan het zien in de komende periode.

U kunt  zelf ook invloed uitoefenen op het GLB!

Tot 2 mei is er nog gelegenheid om de enquête van de EU-commissie in te vullen. Het Nederlandse geluid mag toch niet ontbreken in Brussel, samen kunnen we het verschil maken! Lees meer >>


Foto-impressie

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *