Initiatief: bodemindex voor beter bodembeheer

Rabobank, drinkwaterbedrijf Vitens en verzekeraar a.s.r. willen een dynamische bodemindex ontwikkelen. Het instrument moet bijdragen aan gezonde landbouwbedrijven, behoud van de waarde van landbouwgrond en een betaalbare grondwaterwinning. De bodemindex zou ook ingepast kunnen worden in het nieuwe GLB.

Ondertekening intentieverklaring.
Vlnr Ruud Huirne (Rabobank), Jelle Hannema (Vitens)
en Dick van den Oever (a.s.r.).

Onlangs tekenden de drie partijen een intentieverklaring. De initiatiefnemers zeggen hiermee gehoor te geven aan de oproep van minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in haar Bodembrief aan de Tweede Kamer om de bodem duurzamer te beheren.

In stijl energielabel

De bodemindex, in de stijl van het energielabel van huizen, geeft boeren en tuinders inzicht in de bodem die zij gebruiken en hoe ze deze beter kunnen beheren. Het middel kan volgens Rabo, Vitens en a.s.r. een middel zijn om agrariërs die duurzaam omgaan met hun grond, te belonen. Dat kan bijvoorbeeld door lagere rentetarieven voor boeren die hun bodem aantoonbaar goed beheren, maar ook door beloning via de EU-premies.

Meer data nodig

Volgens de partijen zijn veel data nodig om de bodemindex van de grond te krijgen. Zij roepen daarom andere partijen op om te helpen met de ontwikkeling van de index. Dit najaar gaan de initiatiefnemers een bijeenkomst organiseren met belangstellende organisaties en bedrijven. Doel is om dan met alle beschikbare kennis en data tot een daadwerkelijk dynamische bodemindex te komen.

Samenwerking met landbouwsector

Volgens Jelle Hannema (Vitens) hecht zijn bedrijf veel belang aan samenwerking met de agrarische sector. “Alles wat er niet in het grondwater terechtkomt, hoeven we er ook niet uit te zuiveren. Met dit initiatief kunnen we onze drinkwatervoorziening betaalbaar houden.”

Maatschappelijk draagvlak

Ruud Huirne (Rabobank) verwacht dat de bodemindex een belangrijk instrument kan zijn om de landbouw verder te verduurzamen. “Hiermee kunnen we agrariërs vooruithelpen die de keus maken om op een andere manier te gaan boeren. Dat is belangrijk voor het maatschappelijke draagvlak van de sector. Bovendien zijn ze er zelf ook bij gebaat, omdat de maatregelen die we nemen, goed zijn voor hun eigen grond.”

Gezamenlijk persbericht Rabo, Vitens en a.s.r.

Kamerbrief bodemstrategie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *