Is uw bedrijf al GLB-Proof? – Betalingsrechten

Nu het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid steeds helderder wordt is het voor agrariërs tijd om hun huidige bedrijfsvoering daarop af te stemmen. Deel 2: een paar vragen rond toeslagrechten. Wie komen wel en niet in  aanmerking? En is het slim om de huidige toeslagrechten te verkopen of over te dragen – een beslissing die overigens voor 31 maart 2014 gemaakt moet worden. Hoe zit het met huur en verhuur? Een paar vragen – met antwoorden.

Wie komt in aanmerking voor de nieuwe betalingsrechten?

In principe komt ieder actief agrarisch bedrijf in aanmerking. Er zijn in de praktijk echter een paar situaties waar dit niet geldt.

  • Niet in aanmerking komen bedrijven met alleen grasland die een aantal jaren geleden hun historische toeslagrechten hebben laten vervallen of verkocht. Zij kunnen ook geen gebruik maken van de uitzonderingsregels. Eventueel kunnen zij nog een initieel recht (aanvraagrecht) verkrijgen bij een (gedeeltelijke) bedrijfsoverdracht van iemand die wel in aanmerking komt voor het nieuwe beleid. Hoe dit exact geregeld moet worden wordt in de loop van 2014 bekend.
  • Ook niet in aanmerking komen ontvangers die geen KvK- nummer hebben, en dit ook niet willen aanvragen. Voor hen valt wellicht te overwegen om hun huidige toeslagrechten te verkopen, dat levert per saldo meer op dan deze in 2014 (voor het laatst) te laten uitbetalen.

Is het slim om huidige toeslagrechten te verkopen of over te dragen?

31 maart 2014 is de laatste dag dat toeslagrechten kunnen worden overgedragen. Wilt u uw huidige bedrijfstoeslag vergroten, verkopen of verleggen, onderneem dan de komende weken actie! Hieronder een aantal overwegingen waar u op moet letten.

Er worden nog al eens toeslagrechten aangeboden door agrariërs, met als argument dat zij ze te gelde willen maken omdat zij in 2015 toch nieuwe betalingsrechten krijgen. Op zich klopt dit, maar het is niet erg economisch. Tot 2018 krijgt u namelijk nog ongeveer 2,5 keer de waarde uitbetaald, rekening houdend met de uitbetaling in 2014 en de overgangspremie in 2015 – 2019 (zowel de basispremie als de daaraan gekoppelde vergroeningspremie).

Daaruit volgt dat toeslagrechten die nog bij het bedrijf worden betrokken, nog rendement geven. Of je rechten met een lage of juist een hoge waarde moet aanschaffen is afhankelijk van het budget, lege hectares en het beoogde rendement.

Huur

Toeslagrechten die een agrariër op dit moment huurt, tellen niet mee bij zijn referentie voor de overgangsperiode, maar bij de referentie van de verhuurder. Wij komen situaties tegen waarbij de verhuurder zelf niet in aanmerking komt voor de nieuwe betalingsrechten. Dan zal uit de verhuurde rechten ook geen referentie voortvloeien. Zorg dan dat de huurder het eigendom krijgt van de rechten, dan heeft hij tenminste voordeel.

Nog veel onbekendheid!

In 2015 worden de nieuwe betalingsrechten uitgedeeld. Wij krijgen veel vragen, vooral over hoe om te gaan met huur en verhuur. Er lijken op dit moment praktische oplossingen te komen, wat veel kou uit de lucht zal halen. Maar wellicht daarover op een later tijdstip meer.

 

Coen Knook
De Dijken Agrarische Diensten

Lees ook deel 1 over vergroening >>

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *