Is weidegang uit beeld?

“De zaal zat vol met beleidsmedewerkers, boerenbestuurders en enkele natuurbeschermers. Kortom, iedereen die er toe doet was er, op de verbindingsbijeenkomst van 15 januari waar het nieuwe GLB werd toegelicht”, schrijft Judith Harrewijn op de website van Het Eetcafé.

Het klinkt allemaal goed. Er zal worden gewerkt aan effectieve maatregelen, met lagere uitvoeringslasten en meer samenwerking tussen partijen. Allemaal heel nuttig. In het veld zullen we in de toekomst met de POP3 gelden meer duurzame stallen tegenkomen, goed onderhouden houtwallen en kleurrijke akkerranden voor meer biodiversiteit. Ook gaan de waterschappen werken aan bijvoorbeeld mooie beken, met ruimte voormeer wateropvang vanwege extremer weer in de toekomst. Maar wat ik hierin mis is een simpele maatregel, een die goed valt bij burgers en dus ook bijdraagt aan het imago van de landbouw: meer koeien buiten in de wei!

Cultureel erfgoed

Als burgers dragen we via de belasting via het ministerie van Financiën en de EU bij aan het GLB en POP3. Hebben we als burgers dan ook niet een beetje recht op mooie zichtbare effecten: meer koeien in de wei? Nederland schreeuwt om meer Lakenvelders of Fries-Hollands zwartbont in het groen. Grazende koeien in het landschap, het wordt door veel burgers gezien als een stukje cultureel erfgoed dat we aan het verliezen zijn.

POP3 zou met een kleine bijdrage voor weidegang in één klap de boer als leverancier voor een gevarieerder landschap nog beter op de kaart kunnen zetten. Weidegang: goed voor het dierenwelzijn, goed voor een gevarieerder landschap en meer maatschappelijk draagvlak voor de boer. Dan zijn ook alle maatregelen voor meer biodiversiteit door agrarisch natuurbeheer een stuk makkelijker uit te leggen aan de gemiddelde burger. Aan mij dus.

Deze blog verscheen eerder op heteetafe.eu >>

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *