Juni, maand van de finale (?)

De eindsprint is ingezet, de spanningen lopen op. Eind van deze maand juni wil het Ierse voorzitterschap een akkoord bereiken in de Raad van Landbouwministers over het nieuwe GLB. Dat akkoord moet dan nog worden goedgekeurd door het Europees Parlement. Om daarvoor wat zekerheden in te bouwen, zal voorzitter Simon Coveney waarschijnlijk de Rapporteurs van het EP (de parlementsleden die de mening van het EP vertegenwoordigen) uitnodigen om in hetzelfde gebouw als de ministers plaats te nemen, maar dan wel een paar kamers verderop. We krijgen dan een staaltje pendeldiplomatie te zien, is de verwachting. Blijft de Ierse minister in ieder geval in goede conditie.

Overleg

In de afgelopen maanden hebben de voorzitter van de Raad, de EP’ers en de Commissie met elkaar overlegd over de GLB-voorstellen van elk. Besluiten zijn er niet genomen. Men heeft elkaar geïnformeerd, men heeft de eigen voorstellen toegelicht en men heeft de ander de hemd van het lijf gevraagd over het hoe en waarom van elkaars voorstellen.
Het slotstuk hiervan was de Informele Raad van 27 en 28 mei. Daar hebben de EP-rapporteurs en alle ministers rechtstreeks met elkaar gesproken om te kunnen proeven waar de belangrijkste verschilpunten zitten en waar en hoe en door wie er bewogen moet worden om tot een compromis te komen.

Veschilpunten

Dit slotstuk is het begin van de eindsprint waar ik het over had. In de komende weken zullen op steeds meer verschilpunten mogelijke compromisteksten de ambtelijke revue passeren. Tijdens de Raad van eind juni zullen dan alle verschilpunten op tafel worden gelegd met hun mogelijke oplossingen. Waarschijnlijk zal er minstens één nacht dooronderhandeld moeten worden om alle verschilpunten glad te strijken. En dan rest altijd nog de discussie over de meerjarenbegroting van de EU, waarover het Parlement zich ook nog definitief moet uitspreken en wat natuurlijk aan elkaar gekoppeld zal worden.

Wat zijn nu de hete hangijzers?

Het is allemaal nog wat in nevelen gehuld, maar de vormgeving van de vergroening is echt een heel belangrijke kwestie. De Raad wil graag, met Nederland als één van de voorvechters, dat er mogelijkheden komen voor een ondernemersgerichte invulling van de vergroeningsmaatregelen. Het EP en vooral de Commissie maken zich hierover grote zorgen: levert dat wel genoeg milieu- en natuurwinst op en is dat wel controleerbaar?

Ook is er nog een boel gedoe te verwachten over het bereiken van de gelijke hectarepremie voor alle hectares landbouwgrond binnen een lidstaat: wanneer bereiken we dat en met welke tussenstappen? Daarnaast zijn er nog een aantal dossiers waarover de messen geslepen zullen worden, waaronder de jonge boerenregeling. Moet elke lidstaat verplicht worden tot extra hectaresteun voor jonge boeren (zoals onder andere Nederland wil) of blijft het vrijwillig? En hoeveel geld zet je daar dan voor in?

Ondanks alle moeilijke verschilpunten die opgelost moeten worden, hopen alle betrokkenen dat we er eind juni in slagen om tot een besluit te komen. Mocht dat niet lukken, dan moeten de Ieren het uit handen geven vanwege het einde van hun termijn (1 juli 2013). Niets ten nadele van de volgende voorzitter (Litouwen), maar zo’n wisseling van de wacht kost altijd tijd, en voordat je het weet is er een lidstaat die niet wil bewegen vanwege naderende verkiezingen in eigen land, om maar iets te noemen.

Herman Snijders
Ministerie van Economische Zaken

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *