Kamerbrief over onderzoek EU-rekenkamer

Er moeten heldere prestatiedoelen komen voor de bijdrage van het GLB aan de milieu- en klimaatdoelen van de Europese Unie. Deze aanbeveling van de Europese Rekenkamer krijgt steun van LNV-minister Carola Schouten. Dat schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer.

Ook andere conclusies en aanbevelingen van de Europese Rekenkamer (ERK) over de vergroening van het GLB vallen bij Schouten in goede aarde.

Weinig veeleisend

Het ERK concludeert dat de huidige vergroeningsmaatregelen niet bijdragen aan de verbetering van de milieu- en klimaatprestaties van het huidige GLB (2015-2020). De vergroeningseisen aan boeren zijn volgens de rekenkamer weinig veeleisend en komen grotendeels overeen met de normale landbouwpraktijk.

Inkomenssteun

De ERK stelt ook dat de vergroeningssubsidies aanzienlijk hoger zijn dan de kosten die boeren moeten maken om aan de eisen te voldoen. De regeling kan daarom worden gezien als inkomenssteun. En dat was volgens de ERK niet de bedoeling.

Vanggewassen

Minister wijst de Tweede Kamer erop dat onderzoekers van WUR al eerder tot soortgelijke conclusies kwamen. Een WUR-rapport van maart 2017 liet zien dat de effecten van de vergroening beperkt zijn voor de biodiversiteit omdat veel boeren kiezen voor een productiegerelateerde invulling van de vergroening door massaal te kiezen voor vanggewassen.

De conclusies van de ERK zal ik betrekken bij mijn inzet voor het toekomstige GLB, schijft Schouten in haar kamerbrief.

Meer informatie: brief aan de Tweede Kamer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *