Persoonsgebonden toeslagen? Waarom geen verzekering?

In het rapport ‘GLB na 2020’ pleit het LEI voor persoonsgebonden toeslagen, ter vervanging van de huidige hectaretoeslagen. De hoogte wordt bepaald per regio. Doel is om boeren een minimuminkomen te bieden, vergelijkbaar met het regionale inkomenspeil. Een trendbreuk met het huidige GLB, waarin we juist toewerken naar een flat rate hectarevergoeding. Het is een interessant gedachtenexperiment, met haken en ogen!

Hectaretoeslagen

Je kunt je afvragen hoe legitiem de hectaretoeslag is, en dat gebeurt ook. Vooral de grotere bedrijven en grootgrondbezitters worden ermee bevoordeeld, terwijl het de vraag is of die de steun nodig hebben en of het geld zo terechtkomt waar je het wilt hebben. Op Europees niveau hebben lidstaten de mogelijkheid om de inkomenstoeslagen af te toppen op 150.000 euro, maar Nederland heeft daar, anders dan bijvoorbeeld Vlaanderen, niet voor gekozen.

Kleinschalige bedrijven bevoordelen

Het voorstel van het LEI heeft echter juist het omgekeerde effect. Het gevolg van een persoonsgebonden toeslag is dat je juist kleinschalige bedrijven extra bevoordeelt. Je kunt redeneren dat juist deze bedrijven wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken om te innoveren, maar het betekent ook dat je marktwerking en een zekere rationalisering tegengaat.

Regionale vaststelling

Ook bij de regionale vaststelling van zo’n toeslag zie ik wel wat haken en ogen. Is het eerlijk dat een boer in Slowakije een lagere vergoeding krijgt dan een boer in Nederland? En hoe bereiken we daar binnen Europa overeenstemming over? En dan is er nog de vraag welke referentie je neemt voor het boereninkomen; het mkb? Een ambtenarensalaris schaal 12?

Praktische uitwerking ingewikkeld

Verder is natuurlijk de praktische uitwerking heel ingewikkeld. Ik voorzie een enorme bureaucratische rompslomp. En hoe ga je bijvoorbeeld om met de hele kleine of parttime bedrijven? Krijgen die een percentage? En hoe bepalen we dat? Hoe voorkom je bijvoorbeeld dat grotere bedrijven gaan splitsen, om meerdere keren subsidie te krijgen?

Marktwerking én basiszekerheid

Op een meer fundamenteel niveau ben ik van mening dat je als overheid niet moet sturen in de omvang van bedrijven. Ik geloof in marktwerking.  Om boeren toch een basiszekerheid te bieden die ze nodig hebben zou je, in plaats van een basisinkomen én in plaats van directe betalingen, ook op risicobeheer en verzekeringen kunnen inzetten. Op die manier kunnen we boeren in slechte jaren toch een basiszekerheid bieden. Ook daarvan zal de uitwerking zeker niet eenvoudig zijn en zijn er de nodige haken en ogen kent. Maar er zijn meerdere landen die deze mogelijkheid onderzoeken. Ik kijk met belangstelling naar de VS, waar dit nu geïmplementeerd wordt.

Ik ben benieuwd naar uw mening hierover.

Geef uw reactie op de stelling ‘Hectaretoeslagen zijn uit de tijd. We moeten naar persoonsgebonden toeslagen’>>

 

 

Eén reactie op “Persoonsgebonden toeslagen? Waarom geen verzekering?”

  • Eens met deze blog post dat de overheid niet moet sturen op de omvang van bedrijven (even los van de landschaps-aspecten van megastallen maar dan gaat het om gebouwen, niet om bedrijven). Als je dus vooral inzet op maatschappelijke diensten in het GLB zou je pijler 1 kunnen afschaffen, want inkomensondersteuning als sociaal beleid is een competentie van de lidstaten. Maar dat gaat politiek niet werken, er zijn ministers met achterbannen met heel veel kleine boeren die die inkomenstoeslag als een soort sociaal beleid willen uitdelen. Dus zou ik zeggen, reserveer daar maar wat geld voor. Wij willen ook niet dat al die mensen uit Roemenië of Bulgarije en masse hier werk komen zoeken.
    De uitvoering is niet zo moeilijk: elke regio heeft een minimumloon in de industrie, dat lijkt me het referentiepunt. Voorlopig is dat het maximale bedrag. Na een paar jaar koppel je dat aan de inkomstenbelasting en vul je zo het inkomen uit andere bronnen aan tot dat minimum. En daarna maak je het persoonsgebonden, in de zin van alleen voor deze boeren, niet voor hun opvolgers. En zou bouw je die pijler langzaam af.
    Verzekeren is een ander punt. Voor catastrophic risks lijkt me het handig, het VS systeem gaat in Europa lastig werken, zo heeft Tomas Garcia al eens recent in EuroChoices uitgelegd (grote verschuiving van GLB gelden van NW naar Zuid en Oost Europa als je het op basis van yields doet, EU budget kan geen fluctuerende uitgaven aan, je moet het op inkomen doen en dan is het nog lastiger uit te voeren dan persoonsgebonden toeslagen).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *