Koerswijziging in 2e Verklaring van Cork over plattelandsbeleid

Normaal worden verklaringen van conferenties uitgebreid voorgekookt en wordt er op de bijeenkomst nog wat geschaafd aan details. In Ierland hebben we tijdens de EU-conferentie over plattelandsbeleid op 5 en 6 september een heel andere werkwijze gevolgd: blanco beginnen en via workshops naar heldere aanbevelingen. Ik weet niet of het alleen aan de methode lag, maar we kunnen zeker tevreden zijn met de krachtige verklaring die er nu ligt.

De conferentie werd georganiseerd om na 20 jaar Europees plattelandsbeleid terug te blikken en naar de toekomst te kijken. Niet toevallig vond de conferentie plaats in Cork waar in 1996 met de Verklaring van Cork de basis werd gelegd voor het Europese plattelandsbeleid. Deze keuze zal door de Ierse EU-commissaris Hogan vast en zeker zijn aangemoedigd.

Meer ruimcork-jgdeelen-2-bewerktte aan regio’s

Er is een duidelijke koerswijziging in de tweede Verklaring van Cork te zien. Er staat bijvoorbeeld een oproep in om veel meer ruimte te geven aan regio’s. In plaats van een centraal plattelandsbeleid moeten regio’s in de gelegenheid komen hun eigen koers te varen. Decentraliseren naar lidstaten gaat dus niet ver genoeg.
Hier is onlosmakelijk aan verbonden dat dat de EU dan een andere houding zal moeten aannemen. Nu is veel beleid, en zeker het plattelandsbeleid, gebaseerd op wantrouwen. De administratie is daardoor enorm uitgebreid en over elk potlood moet verantwoording worden afgelegd. De nieuwe attitude zal moeten veranderen naar vertrouwen. Het is niet eenvoudig, maar het is wel een noodzakelijke verandering.

Sturen op doelen

Ook is in de verklaring een heldere oproep gedaan om meer op doelen te gaan sturen. We moeten vooral kijken naar wat er in een gebied nodig is en daar de doelen voor bepalen en de middelen op afstemmen. Op dit moment zetten we EU-breed dezelfde methoden en middelen in. Dit one-size-fits-all-beleid werkt niet meer.
Het was voor de Nederlandse delegatie leuk om te zien dat in dit kader geregeld naar onze aanpak met natuurcollectieven werd gewezen. Voor het agrarisch natuurbeheer zijn we in Nederland namelijk al bezig om bevoegdheden naar een regionaal niveau te schuiven en te sturen op doelen. We laten zien dat het kan. Andere lidstaten kijken hier met grote interesse naar.

cork-jgdeelen-1-bewerkt

Deze twee aanbevelingen maken onderdeel uit van de Verklaring van Cork. De Verklaring bevat in totaal 10 punten en is aangeboden aan EU-commissaris Hogan. Hij heeft dit positief ontvangen en gaf in een eerste reactie aan dat we in de nieuwe GLB-periode, na 2020, veel meer moeten gaan denken in doelen in plaats van in pijlers. Het geeft vertrouwen dat hij de Verklaring serieus gaat oppakken. We gaan het begin 2017 zien als de Europese Commissie haar ideeën voor het GLB na 2020 zal presenteren.

Jan Gerrit Deelen,
Ministerie van EZ

Lees meer over de Europese Conferentie in Cork op ec.europa.eu >

Of lees direct de ‘The Cork Declaration 2.0’ (pdf) >

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *