Landbouw ontvangt €834 miljoen aan GLB-steun 

De totale GLB-betalingen in Nederland bedroegen in boekjaar 2018 €834 miljoen. In 2014 lag dat bedrag nog op €950 miljoen. Er is al jaren sprake van een dalende trend in de uitgaven voor het gemeenschappelijke landbouwbeleid. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Grafiek 1 – Betalingen vanuit de Europese landbouwfondsen in Nederland in de periode 2014 – 2018 (in miljoen euro). Het gaat om de bruto-ontvangsten van de Nederlandse landbouwers aan EU-landbouwgelden. Met de afdrachten van landbouwers aan Brussel in verband met overschrijding van de melkquota, de zogenaamde superheffing, is hierbij geen rekening gehouden.

De directe premies aan agrarische ondernemers nemen het leeuwendeel van de GLB-betalingen in; in boekjaar 2018 (16 oktober 2017 – 15 oktober 2018) ging het om €720 miljoen. Aan steun voor plattelandsontwikkeling werd €79 miljoen uitbetaald en aan maatregelen op het gebied van markt- en prijsbeleid €35 miljoen.
De laatste jaren wordt veruit het grootste deel van de inkomensondersteuning uitbetaald in de vorm van zogeheten ontkoppelde steun. De hoogte hiervan is berekend op basis van de steun die ondernemers in het verleden ontvingen.

Regionaal model

Dit historische model wordt omgebouwd naar een regionaal model. Dat houdt in dat alle hectares landbouwgrond steunwaardig zijn en dat het bedrag per hectare gelijk is in een bepaalde regio. Voor Nederland betekent dit dat het bedrag per hectare vanaf aanvraagjaar 2019 in het hele land gelijk is.
In 2013 is besloten de ontkoppelde betalingen te splitsen in een basisbedrag per hectare en een vergroeningsbetaling. Vanaf 2016 wordt 70% van die ontkoppelde betaling uitgekeerd in de vorm van een basisbetaling en 30% in een vergroeningsbedrag. In aanvraagjaar 2019 bedraagt de basisbetaling circa €260 per hectare en de vergroeningsbetaling rond €115 per hectare.

Agrarisch natuurbeheer

Een groot deel van de GLB-steun voor plattelandsontwikkeling gaat naar het agrarische natuurbeheer. Veertig agrarische collectieven voeren dat uit. Zij kregen in boekjaar 2018 totaal €44 miljoen uitgekeerd. Dat geld wordt voor het grootste deel uitgekeerd aan agrarische ondernemers die maatregelen nemen op hun bedrijf.
In 2018 werd vanuit het GLB €5,5 miljoen uitgegeven aan de brede weersverzekering en €3 miljoen was bestemd voor investeringsregelingen voor jonge boeren.

Meer info: GLB-betalingen 2018

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *