Landschap beter beschermen via GLB

coulissenlandschap

LNV-minister Carola Schouten gaat onderzoeken hoe landschapselementen via het nieuwe GLB beter kunnen worden beschermd. Dat schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer.

Carola Schouten
Minister Carola Schouten

Het onderzoek naar een betere bescherming van landschapselementen zoals houtwallen en solitaire bomen komt voort uit wensen van LTO en de natuurorganisaties.

Meetellen houtwallen

Deze organisaties willen dat de elementen worden meegeteld in de berekening van de subsidiabele landbouwgrond. Dat gebeurt bijvoorbeeld in enkele deelstaten van Duitsland, maar niet in Nederland. Meetellen van de elementen bij de toekenning van hectaretoeslagen biedt bescherming aan het landschap, stellen deze organisaties. Ook in de Tweede Kamer zijn hier voorstanders van.

Wens lidstaten

Minister Schouten schrijft aan de Tweede Kamer dat zij kans ziet om in de nieuwe GLB-periode landschapselementen beter te beschermen. Een aantal landen pleit voor de mogelijkheid om lidstaten expliciet toe te staan landschapselementen mee te lellen bij het bepalen van de subsidiabele landbouwgrond. “Zolang het om een keuzemogelijkheid gaat voor lidstaten, sta ik daar positief tegenover en wil ik bezien hoe dit voor de Nederlandse situatie kan worden uitgewerkt”, staat in de Kamerbrief.

Onderzoek kosten en baten

De minister laat nu de kosten en de baten onderzoeken van deze wijze van financiering van landschapsbescherming. Zo moeten alle landschapselementen op een kaart worden gezet. Zo’n landelijk dekkende kaart is er nu niet. Ook moet worden vastgesteld wie eigenlijk zeggenschap heeft over het element. De uitvoeringskosten worden vervolgens afgezet tegen de baten.

Pilots

De minister meldt in haar brief dat dit najaar de regeling ‘Pilots voor een toekomstbestendige landbouw in het GLB’ wordt opengesteld. Er liggen al enkele projectvoorstellen klaar die gericht zijn op behoud en herstel van landschapselementen.

Te veel gaat verloren

De LNV-minister constateert dat op dit moment weliswaar het nodige gebeurt voor het landschap, maar dat dat niet genoeg is. “Er gaan nog steeds te veel waardevolle elementen in ons fraaie agrarische landschap verloren. Ik wil daarom bezien wat vanuit mijn verantwoordelijkheid mogelijk is om het behoud van landschapselementen te bevorderen, mede ter bescherming van biodiversiteit en cultuurhistorie.”

Overleg met provincies

De minister belooft om samen met de provincies en in overleg met de agrarische sector en natuurorganisaties de landschapsbescherming in het Nationaal Strategisch Plan vorm te geven.

Kamerbrief over landschapselementen
Brief van natuurorganisaties aan LNV-minister

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *