‘Landschapselement opnemen in GLB’

Landschapselementen moeten worden meegenomen in de directe betalingen vanuit het gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB). Dat schrijven LandschappenNL, LTO Nederland, Vereniging Nederlands Cultuurlandschap en BoerenNatuur  aan minister Carola Schouten van LNV.

In de huidige tranche van het GLB heeft Nederland landschapselementen buiten de subsidiabele oppervlakte van de directe betalingen aan boeren gehouden. Omringende landen als België, UK, Duitsland en Frankrijk nemen landschapselementen wel als subsidiabel op. Deze landen erkennen daarmee dat deze elementen een structureel onderdeel zijn van de agrarische bedrijfsvoering.

Biodiversiteit

Het belang van dergelijke elementen voor natuur, biodiversiteit en landschap staat volgens de vier organisaties buiten kijf. Boeren die de hectares die zij daarvoor inzetten, moeten deze ook uitbetaald krijgen, aldus de opstellers van de brief.

De organisaties willen met het ministerie overleggen over de wijze waarop het opnemen van landschapselementen in het GLB kan worden opgenomen.

De inhoud van de brief wordt ook ondersteund door de Vlinderstichting, Natuurmonumenten, Federatie Particulier Grondbezit en stichting Twickel.

 

Meer info: brief aan minister Schouten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *