Landschapselementen en zachte entree GLB-vergroening

In aanloop naar de Landbouw- en Visserijraad op 16 en 17 maart, vond op 10 maart een Algemeen Overleg plaats in de Vaste Kamercommissie van Economische Zaken. Er werd onder meer gesproken over landschapselementen en een ‘zachte entree voor boeren’ in de GLB-vergroening.

Landschapselementen

Tijdens het debat gaf Dijksma aan open te staan voor goede praktijkvoorbeelden als het gaat om het meenemen van landschapselementen in de GLB-vergroening: ‘Het is ondoenlijk om alle landschapselementen mee te nemen. Dat wordt een administratieve ellende. Maar als er goede voorstellen uit de praktijk komen, wil ik daar naar kijken.’
Zij gaf daarmee gehoor aan de woorden van Jaco Geurts (CDA). Volgens Geurts is voor boeren onduidelijk wat wel niet meegerekend mag worden. Hij vindt het zonde als poelen, heggen en andere waardevolle landschapselementen geen onderdeel van de vergroening zijn.

Zachte entree vergroening

Volgens VVD en CDA zijn er nog te veel onduidelijkheden over de invulling van de vergroening. Zij vinden dat boeren daar niet de dupe van mogen worden. Tijdens het debat meldde staatssecretaris Dijksma dat 2015 een overgangsjaar wordt om te voldoen aan de regels van de vergroening van het GLB. Ze stelde dat boeren in 2015 wel aan de vergroeningseisen moeten voldoen, maar er zullen niet meteen sancties worden opgelegd als er afwijkingen zijn van de regels.
In Brussel is vastgesteld dat boeren die niet voldoen aan de vergroeningseisen vanaf 2017 een boete krijgen opgelegd. Die boete is 20 procent van de vergroeningspremie.

Lees het bericht op nieuweoogst.nu over de landschapselementen >>
of over de zachte entree >>

Of kijk op Twitter: #aoLVRaad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *