Landschapselementen gaan meetellen als ecologisch aandachtsgebied

Het ministerie van EZ maakt het vanaf 2016 mogelijk ook landschapselementen mee te laten tellen als ecologisch aandachtsgebied. Dit heeft staatssecretaris Dijksma in een brief aan de Tweede Kamer bekend gemaakt. Deze aanvulling op de ecologische aandachtsgebieden is mogelijk doordat lidtstaten niet langer verplicht zijn eerst alle landschapselementen te registreren voordat deze mogen meetellen.

Dit is onderdeel van de eerste set van vereenvoudigingen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Het vervallen van de registratieplicht was al in mei aangekondigd en heeft nu z’n beslag gekregen in de richtsnoeren van de Europese Commissie.

Een andere wijziging die zal worden toegepast is van belang bij controles op ecologische aandachtsgebieden. Als bij zo’n controle een ter plaatse aangegeven ecologisch aandachtsgebied blijkt te ontbreken, mag dat worden gecompenseerd met een oppervlakte ecologisch aandachtsgebied dat niet is opgegeven. Dit vergroot de flexibiliteit bij de inpassing van de ecologische aandachtsgebieden in de bedrijfsvoering.

Lees meer in de kamerbrief

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *