LEI: Bedrijfsadviessysteem voor nieuw GLB aansluiten bij bestaande certificeringssystemen

De Europese Commissie (EC) verplicht de lidstaten een adequaat Bedrijfsadviessysteem (BAS) te hebben, waarmee landbouwers ondersteund kunnen worden bij het voldoen aan de voorwaarden die gelden voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Vanwege de veranderingen in het nieuwe GLB moet ook dit BAS worden herzien. Het LEI (onderdeel van Wageningen UR) onderzocht in opdracht van het ministerie van EZ verschillende opties voor de invulling van het BAS.

Aansluiten bij bestaand certificeringssysteem

Uit deze studie blijkt aansluiten bij bestaande certificeringssystemen de beste optie. Hierdoor kan een bedrijfsadviessysteem worden geïmplementeerd dat geen extra administratieve lasten voor de agrariër met zich meebrengt en waarbij hij toegang heeft tot goed advies. De kern van het aanbevolen systeem bestaat uit een verwijzing naar gecertificeerde adviseurs die de agrarische ondernemers optimaal kunnen adviseren over de thema’s die in het BAS aan de orde zijn.

Naast de gekozen invulling werd ook subsidieverstrekking en het speciaal voor dit doel oprichten van één of meer opleidings- en certificeringsinstituten meegenomen. Het opzetten van een opleidings- en certificeringsinstituut alleen voor dit doel zou tot extra kosten en mogelijk hogere tarieven voor agrariërs leiden, waardoor deze optie niet de voorkeur heeft.

Cross compliance

In het nieuwe systeem zullen geen subsidies meer worden verstrekt voor advies. Het maximale subsidiebedrag van 1.500 euro per advies is voor veel bedrijven gering in vergelijking met het bedrag aan betalingsrechten dat zij bij het voldoen aan de voorwaarden zullen ontvangen. Het gaat hier met name om Cross Compliance: randvoorwaarden voor duurzaamheid, dierenwelzijn, voedselveiligheid en natuurbehoud. Wel mag door het wegvallen van de subsidie worden verwacht dat boeren minder gestructureerd kijken of ze zich wel aan die randvoorwaarden houden.

Download het LEI-rapport:
Inrichting operationeel Bedrijfsadviessysteem (BAS); Aangepaste opzet naar aanleiding van herzienin Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (pdf) >>

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *