Lidstaten nog steeds verdeeld over nieuwe GLB

Er is nog steeds grote verdeeldheid tussen de EU-lidstaten over belangrijke onderdelen van het nieuwe GLB, bijvoorbeeld over het percentage van het GLB-landbouwbudget voor milieu- en klimaatdoelen. Dat schrijft landbouwminister Carola Schouten aan de Tweede Kamer in een kamerbrief.

Overgangsperiode

Omdat het huidige GLB eind 2020 afloopt en er nog geen akkoord is over het nieuwe GLB komt er een speciale verordening voor de transitieperiode van 1 of 2 jaar. Omdat in februari geen overeenstemming is bereikt tussen de regeringsleiders over het Meerjarig Financieel Kader kiezen steeds meer landen voor een overgangsperiode van 2 jaar, schrijft de minister aan de Tweede Kamer. Schouten wil de transitieperiode gebruiken om alvast maatregelen te nemen ten behoeve van klimaat, biodiversiteit en leefmilieu. Daarover heeft zij overleg met de provincies en waterschappen.

Minimumpercentage voor milieu en klimaat

De minister meldt dat binnen de EU discussie is over het voorstel om een minimumpercentage van het nieuwe landbouwbudget te bestemmen voor milieu- en klimaatdoelen. De lidstaten zijn vooral verdeeld over welke GLB-maatregelen dan moeten worden meegerekend.

Controle kleine boeren

Verder is er nog debat over de GLB-steun aan kleine boeren. Veel lidstaten pleiten voor minder controles en uitzonderingen voor kleine bedrijven. Daar voelt Schouten weinig voor. Zij is kritisch op uitzonderingen voor kleine boeren, omdat dit zou betekenen dat in sommige lidstaten een groot deel van het areaal dan wordt uitgezonderd van de conditionaliteit.

 

Meer informatie in Kamerbrief

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *