Living Lab Fryslân ziet GLB als kans

Masterclass Living Lab Fryslân Masterclass Living Lab Fryslân

Het nieuwe GLB kan een grote rol spelen bij een transitie naar een natuurinclusieve landbouw. Dat vindt stichting Living Lab Fryslân.

Living Lab Fryslân is de aanjager van natuurinclusieve landbouw in Friesland. De organisatie wil boeren en anderen inspireren om te werken aan verdienmodellen voor goed voedsel en een rijke biodiversiteit. Natuurlijke processen in de bodem zijn bij de gewenste transitie uitgangspunt.

Bevorderen biodiversiteit

Volgens Living Lab Fryslân biedt het GLB grote mogelijkheden. Vooral in gevallen dat een groener grondgebruik niet via de markt kan worden gefinancierd. De organisatie pleit voor uitkering van GLB-premies voor maatregelen die de biodiversiteit bevorderen en klimaatadaptatie en –mitigatie ondersteunen.

Het Friese Living Lab vraagt concreet om een grotere bijdrage vanuit het nieuwe GLB voor vergroting van het bodemleven, het waterbergend vermogen en de vastlegging van koolstof.

Coöperaties van boeren

Het GLB kan ook worden ingezet om samenwerking van natuurinclusieve boeren te bevorderen. Via coöperaties kunnen zij zich dan organiseren in de markt en zo een meerprijs bedingen voor hun agrarische producten. Enkele samenwerkingsverbanden zijn er al. Living Lab Fryslân spreekt over een groeiende beweging die met GLB-vergoedingen een slinger in de goede richting kan worden gegeven.

Meer informatie: Living Lab Fryslân.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *