LNV: houtwal pas in 2021 in GLB opnemen

Het opnemen van landschapselementen in de directe GLB-betalingen is volgens het ministerie van LNV een goed idee voor het nieuwe GLB (2021 – 2027). De uitbetalingssystematiek nu al wijzigen, vindt het ministerie niet logisch.

Het ministerie reageert in de Volkskrant op een recent voorstel van natuur – en landbouworganisaties.

Singels

Boeren met landschapselementen zoals houtwallen en singels moeten de onderliggende hectares uitbetaald krijgen uit de GLB-middelen, aldus LandschappenNL, LTO Nederland, Vereniging Nederlands Cultuurlandschap en BoerenNatuur.

In de huidige tranche van het GLB heeft Nederland natuurelementen buiten de subsidiabele oppervlakte van de directe betalingen gehouden. Omringende landen als België, UK, Duitsland en Frankrijk nemen landschapselementen wel als subsidiabel op. Deze landen erkennen daarmee dat deze elementen een structureel onderdeel zijn van de agrarische bedrijfsvoering, stellen de vier organisaties.

Hectarevergoeding

Volgens LTO heeft het opnemen van landschapselementen in de hectarevergoeding amper gevolgen voor de gemiddelde premie per hectare. Het subsidiabele areaal in Nederland is 1,9 miljoen hectare. Als hagen en singels worden meegerekend daalt de gemiddelde vergoeding met 2 euro per hectare, berekent de boerenorganisatie.

Voor boeren mét zulke elementen gaat de premie behoorlijk omhoog. En dat stimuleert ondernemers om de houwallen en singels op hun bedrijf goed te onderhouden, menen de organisaties.

Overleg met LNV

Zij willen met het ministerie overleggen over de wijze waarop het opnemen van landschapselementen in het GLB kan worden opgenomen. LNV vindt dat een goed idee, maar niet voor 2021, het jaar dat de nieuwe GLB-periode ingaat.

Meer info: brief aan minister Schouten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *