LNV organiseert in 2019 twee GLB-conferenties

akkerrand

Het ministerie van LNV organiseert in 2019 twee GLB-conferenties voor stakeholders. Ook worden suggesties voor de invulling van het Nationaal Strategisch Plan verzameld via een internetconsultatie. Dat schrijft minister Carola Schouten aan de Tweede Kamer.

Minister Carola Schouten

Het Nationaal Strategisch Plan (NSP) voor het GLB 2021 – 2027 moet Nederland uiterlijk op 31 december 2019 in Brussel indienen. Althans dat is de planning van de Europese Commissie. Schouten schrijft in haar Kamerbrief dat het “zeker mogelijk is dat dit scenario niet wordt gehaald, maar we moeten er vooralsnog wel op voorbereid zijn”.

Landbouwvisie

De minister meldt dat het NSP niet op zichzelf staat, maar goed verbonden moet worden met de LNV-landbouwvisie, het klimaatakkoord, de Nitraatrichtlijn, de Kaderrichtlijn Water, de Vogel- en Habitatrichtlijn en de EU-Biodiversiteitsstrategie. Bovendien moet het NSP samenhang vertonen met beleidskeuzen in Nederland, zoals het topsectorenbeleid en het deltaplan agrarisch waterbeheer.

Overleg provincies

Het ministerie richt op dit moment een projectorganisatie in. Dat gebeurt in overleg met de provincies en andere betrokken overheden. Minister Schouten spreekt in haar brief over een intensief traject waarbij belangrijke keuzen moeten worden gemaakt over doelen, indicatoren, streefwaarden en instrumenten.

Geen POP meer

Zij meldt dat in de volgende GLB-periode geen sprake meer is van een apart Plattelandsontwikkelingsprogramma. Het NSP zal de twee GLB-pijlers omvatten. “Deze dienen op basis van een gedegen SWOT-analyse gekoppeld te worden aan de negen doelen van het GLB.”

Twee conferenties

Het ministerie heeft een indicatieve planning gemaakt voor de opstelling van het strategische GLB-plan. Zo wordt in maart volgend jaar een stakeholdersconferentie gehouden. Ook worden suggesties ingezameld via een internetconsultatie. Voor september 2019 moet dit allemaal zijn uitgewerkt waarna een tweede conferentie voor stakeholders wordt gehouden. In het vierde kwartaal vindt nog een ex-ante-evaluatie plaats.

Kamerbrief over voortgang toekomstig GLB

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *